Nowelizacja budżetu państwa przesądzona – brakuje 24...
http://sxc.hu/
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, PKPP Lewiatan

Nowelizacja budżetu państwa przesądzona – brakuje 24 mld zł

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Stymulowanie gospodarki

Zdaniem premiera działania rządu związane z koniecznością nowelizacji budżetu będą koncentrowały się na stymulowaniu gospodarki, a nie jej schładzaniu. - Szukamy takich metod, które uchronią polską gospodarkę przed działaniami, które mogłyby ją zmrozić - mówił.

Zakładamy, że w skali roku dochodów będzie mniej o 24 mld zł - poinformował premier. Donald Tusk dodał, że w ramach działań mających na celu zrównoważenie budżetu zostanie zwiększony deficyt o ok. 16 mld zł, a oszczędności po stronie resortów wyniosą ok. 8,5-8,6 mld zł.

- Postanowiliśmy podjąć decyzje, które będą decyzjami antycyklicznymi, czyli będę starały się pobudzać gospodarkę w czasie najbardziej krytycznym - mówił premier.

Szef rządu dodał, że rok 2013 będzie rokiem najbardziej krytycznym, a kolejny już rokiem, ożywienia. - Nie możemy przesadzić z cięciami kiedy rynek potrzebuje pieniędzy - podkreślił Donald Tusk. Dodał, że adekwatnym rozwiązaniem jest zwiększanie deficytu, a nie cięcia, ponieważ konsumpcja wewnętrzna jest jednym ze źródeł problemu.

Rząd zawiesza 50 proc. próg długu publicznego

Oprócz tego rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych, która „zawiesza” w 2013 r. ograniczenia dotyczące zachowania relacji deficytu budżetu państwa do jego dochodów w ramach przekroczenia tzw. pierwszego progu ostrożnościowego (tj. gdy relacja państwowego długu publicznego do PKB jest większa niż 50 proc. i nie przekracza 55 proc.) oraz tzw. tymczasowej reguły wydatkowej. Jest to istotny element umożliwiający podjęcie działań o charakterze antycyklicznym, poprzedzającym wdrożenie stabilizującej reguły wydatkowej. Zawieszenie ww. przepisów uzasadnione jest tym, że ich utrzymanie spowodowałoby – w warunkach spowolnienia gospodarczego w Polsce wynikającego z kryzysu w strefie euro - procykliczne spotęgowanie tego spowolnienia zamiast antycyklicznego przeciwdziałania temu zjawisku.

Rząd nie miał wyboru?

Komentuje Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan:

Brak reakcji rynków finansowych na dzisiejsze zapowiedzi premiera dotyczące nowelizacji budżetu na ten rok, a także zawieszenia progu 50 proc. relacji długu do PKB, świadczy o tym, że wszyscy się tego spodziewali. W tej chwili trudno się dziwić, że rząd chce nowelizować budżet. Innego wyjścia po prostu nie ma. Pytanie tylko dlaczego do tego doszło. Osłabienie gospodarcze i bardzo niska inflacja w tym roku nie jest wystarczającym wyjaśnieniem. Gdy w II kwartale 2012 roku rząd przedstawiał założenia makroekonomiczne do budżetu na 2013 rok, od przedsiębiorstw już napływały sygnały o nadchodzącym osłabieniu gospodarczym. Gdy w III kwartale ur., we wrześniu, zaprezentował projekt budżetu, złe informacje docierały też od gospodarstw domowych, które zaczęły znacząco ograniczać konsumpcję. Mimo to rząd przyjął nierealny budżet, oparty na nierealnych założeniach. Teraz ponosimy tego konsekwencje. Być może rząd świadomie nie podjął wcześniej wysiłku urealnienia budżetu na 2013 r., aby nie narażać się na dyskusję o konieczności ograniczenia wydatków sztywnych, w tym m.in. zniesieniu przywilejów emerytalnych, czy optymalizacji, zwiększenia efektywności wydatków na świadczenia społeczne.

Dodatkowo problem w tym, że zwiększenie deficytu budżetowego w 2013 r. oznacza konieczność zawieszenia pierwszego progu ostrożnościowego dotyczącego relacji długu publicznego do PKB, a tym samym konieczność nowelizacji ustawy o finansach publicznych. Budzi to obawy o trwałe naruszenie zasad ostrożnościowych zapisanych w ustawie o finansach publicznych, mimo że rząd mówi o czasowym zawieszeniu 50 procentowego progu ostrożnościowego na dwa lata. Często okazuje się bowiem, że prowizorki są najtrwalsze.

Pozytywnie natomiast należy ocenić propozycję wprowadzenia reguły wydatkowej. Jej ideą jest możliwość zwiększania wydatków z budżetu w okresach osłabienia gospodarczego, a tym samym wspierania w tym czasie wzrostu gospodarczego, ale jednocześnie konieczność ograniczania wydatków w czasie dobrej koniunktury. Ale jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach.

Loading Comments
Gorące tematy
Co spowoduje obniżenie wysokich kosztów funkcjonowania administracji publicznej?
Wyniki sondażu: sondaż 236 głosów
34%

Zmniejszenie liczby urzędników

80 głosów
1%

Zatrudnianie części urzędników na umowach cywilnoprawnych

2 głosów
6%

Rozwój e-administracji

14 głosów
59%

Uproszczenie przepisów prawnych

140 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
80 tysięcy złotych długu na głowę każdego Polaka