Gorące tematy
W jaki sposób rozliczysz się w 2018 r. z fiskusem?
sondaż 289 głosów
80%

przez internet przy użyciu programu do rozliczenia PIT-ów

232 głosów
13%

samodzielnie wypełnię papierowy formularz PIT

39 głosów
3%

skorzystam z usług księgowego lub doradcy podatkowego

9 głosów
3%

zrobię to w inny sposób

9 głosów

GŁOSUJ

Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także
Nowe obowiązki leasingodawców – korygujemy a nie...
KS
http://sxc.hu/
ISP Modzelewski i Wspólnicy

Nowe obowiązki leasingodawców – korygujemy a nie deklarujemy faktury - dotyczy VAT

Podziel się tym artykułem:   

Po wyroku TSUE z dnia 17 stycznia 2013 r. (C-224/11), każdy leasingodawca, który opodatkował stawką podstawową refakturowane na leasingobiorcę usługi ubezpieczeniowe, ma obowiązek wystawić faktury korygujące. 

Wiadomo, że w przeszłości został do tego zmuszony niefortunną uchwałą NSA z dnia 8 listopada 2010 r. (I FPS 3/10), która nakazywała opodatkowanie tych czynności stawką podstawową, gdyż stanowiły ponoć niepodzielną część usługi leasingowej. Jak pamiętamy pogląd odmienny, potwierdzony obecnie przez TSUE, wyraził Sąd Najwyższy w uchwale z 1997 r., która jednak dotyczyła ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r., czyli w sensie normatywnym wynikała z innego stanu prawnego, choć – jak widać – zachowała swój walor również obecnie.

Jak pamiętamy leasingodawcy korygowali wówczas faktury, rejestry oraz deklaracje wstecz za prawie sześć lat, ale teraz wystarczy wystawić faktury korygujące i zmniejszyć na bieżąco w deklaracji podatkowej podatek należny w tej części, która dotyczy reformy owych usług. Wyrok TSUE zamyka spór na ten temat, co oznacza, że dopiero od jego daty prawne obowiązki ciążące na podatnikach są jednoznaczne i należy je wykonać. Nie należy więc korygować deklaracji ani tym bardziej występować o zwrot nadpłat, chyba że obowiązek opodatkowania tych czynności wynikał z prawomocnych decyzji organów podatkowych: wtedy jednak należy wznowić postępowanie podatkowe. Przepis art. 174 Ordynacji podatkowej będzie miał zastosowanie tylko wówczas, gdy leasingodawca nie będzie miał możliwości wystawienia faktury korygującej ze względu na nieistnienie nabywcy.

Również leasingobiorcy nie będą musieli korygować wstecznie odliczenia w tym podatku, chociaż otrzymali opodatkowane faktury, które dotyczyły czynności zwolnionych od podatku. Oznacza to przecież, że mógł mieć tu bezspornie zastosowanie art. 88 ust. 3a pkt 2 w związku z art. 108 ustawy o podatku od towarów i usług. Brak obowiązku w związku z korektą deklaracji wynika jednak z faktu, że opodatkowanie tych czynności, mimo sprzeczności z prawem, wynikało z nakazu władzy publicznej, przy zgodności poglądów wymiaru sprawiedliwości i organów podatkowych.


Prof. dr hab. Witold Modzelewski
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Podziel się tym artykułem:   
comments powered by Disqus
Grupa SIS
NewConnect.infoNewConnect.info Podatnik.infoPodatnik.info Korporaty.plKorporaty.pl