Nowe zasady odliczania VAT na samochody firmowe –...
http://sxc.hu/
Deloitte

Nowe zasady odliczania VAT na samochody firmowe – odliczenie 100 czy 50 proc.?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

1 kwietnia 2014 r. mocą nowelizacji ustawy o VAT, implementującej postanowienia decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej, zostaną wprowadzone nowe zasady odliczania podatku VAT w przypadku samochodów firmowych, jak również w odniesieniu do kosztów związanych z ich bieżącym utrzymaniem.

W świetle nowych przepisów, w odniesieniu do samochodów osobowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, podatnicy będą uprawnieni do:

  • pełnego odliczenia VAT, albo 
  • odliczenia 50% podatku VAT dotyczącego zakupu / importu / najmu / dzierżawy / leasingu tych pojazdów, jak również odliczenia 50% podatku VAT od wydatków eksploatacyjnych z nimi związanych, tj. zakupu paliwa, kosztów serwisu, zakupu części zamiennych, itp.


Zakres prawa do odliczenia będzie zależny od sposobu wykorzystania takiego pojazdu przez podatnika. W szczególności, w celu dokonania pełnego odliczenia konieczne będzie wykazanie, że samochód jest wykorzystywany wyłącznie do czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. W przeciwnym razie, podatnicy będą mogli korzystać z prawa do odliczenia 50% VAT.

Nowe regulacje precyzyjnie określają warunki, które podatnicy muszą spełnić, aby samochód mógł być uznany za wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej. W szczególności, konieczne jest, aby wykluczona była możliwość wykorzystania takiego samochodu do celów prywatnych podatnika lub jego pracowników (zgodnie z polityką firmy albo z uwagi na konstrukcję pojazdu). Dodatkowo, konieczne jest złożenie do naczelnika właściwego urzędu skarbowego informacji o takim pojeździe w terminie 7 dni od dnia, w którym poniesiony zostanie pierwszy wydatek związany z pojazdem. Wykorzystywanie pojazdu wyłącznie do celów działalności gospodarczej musi być potwierdzone w drodze ewidencji przebiegu pojazdu, prowadzonej przez podatnika od dnia rozpoczęcia wykorzystywania pojazdu wyłącznie do działalności gospodarczej.

Należy podkreślić, że zgodnie z uzasadnieniem do ustawy zmieniającej, zdaniem Ministra Finansów wykorzystywanie pojazdu wyłącznie do działalności gospodarczej, a w konsekwencji pełne prawo do odliczenia, będzie stanowiło sytuację wyjątkową – dominować powinno wykorzystywanie „mieszane” i związane z nim ograniczenie prawa do odliczenia 50% podatku VAT.

Zawieszone prawo do odliczenia VAT od paliwa

Zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej, ograniczeniem do 50% prawa do odliczenia VAT w odniesieniu do pojazdów wykorzystywanych zarówno do działalności gospodarczej, jak i do celów prywatnych, objęto również zakup paliw wykorzystywanych do napędu tych samochodów.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że w świetle nowych przepisów wskazane powyżej prawo do odliczenia 50% podatku VAT od zakupu paliwa do napędu samochodów, zostało zawieszone do 30 czerwca 2015 r. (zapis ten nie dotyczy jednak samochodów posiadających homologację ciężarową N1).

Przepisy przejściowe dotyczące leasingu

Warto zauważyć, że w świetle przepisów przejściowych ustawy zmieniającej w przypadku samochodów posiadających homologację ciężarową N1 będących przedmiotem leasingu, od 1 kwietnia 2014 r. podatnikom będzie przysługiwało pełne prawo do odliczenia VAT od rat leasingowych bez względu na sposób wykorzystania takiego samochodu, pod warunkiem zarejestrowania takiej umowy we właściwym urzędzie skarbowym. Niemniej jednak, powyższe przepisy przejściowe będą miały zastosowanie wyłącznie do pojazdów, które zostały wydane podatnikowi przed wejściem w życie ustawy zmieniającej, tj. przed 1 kwietnia 2014 r.

Prawo do odliczenia VAT w okresie przejściowym

Przepisy obowiązujące do 1 kwietnia 2014 r. pozwalają na pełne odliczenie VAT od samochodów „osobowych” z homologacją ciężarową N1. Samochody takie powinny jednak spełnić pewne warunki techniczne – chociaż nie muszą już mieć trwałej przegrody (tzw. kratki). Zgodnie z ustawą o VAT w brzmieniu do 31 marca 2014 r., pełne prawo do odliczenia w stosunku do takiego pojazdu (i nabywanego do niego paliwa) przysługuje przykładowo, jeżeli liczba miejsc wynosi 3 lub więcej, a dopuszczalna ładowność przynajmniej 500 kg. Warunki te znacznie rozszerzają zakres samochodów, których nabycie uprawnia do pełnego odliczenia.

Z tej perspektywy zalecamy jak najszybsze dokonanie przeglądu floty samochodów firmowych oraz ustalenie polityki wydatków związanych z samochodami osobowymi w Państwa firmie, w celu określenia prawidłowego poziomu odliczenia podatku VAT oraz potencjalnych możliwości optymalizacyjnych.

Loading Comments
Gorące tematy
Kto powinien mieć obowiązek używania kas fiskalnych?
Wyniki sondażu: sondaż 211 głosów
59%

Wszyscy przedsiębiorcy bez wyjątku

125 głosów
27%

Przedsiębiorcy osiągający duże obroty

56 głosów
14%

Niektóre grupy zawodowe

30 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Czy warto złożyć VAT-26?