Nowe terminy wystawiania faktur
http://sxc.hu/
Tax Care

Nowe terminy wystawiania faktur

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Od stycznia 2013 r. zmieniły się zasady wystawiania faktur VAT. Część zmian dotyczy jednak tylko transakcji wewnątrzwspólnotowych, dokonywanych na terenie Unii Europejskiej, tj. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, transakcji importu dokonywanych z kontrahentami z państw trzecich oraz faktur dokumentujących kilka dostaw lub usług.

Bez zmian

Fakturę wystawia się nadal nie później niż 7. dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Nie zmienił się również termin wystawiania faktur potwierdzających sprzedaż o charakterze ciągłym, gdzie sprzedawca w dokumencie ujmuje jedynie miesiąc i rok dokonania sprzedaży. Taką fakturę zobowiązany jest wystawić nie później niż 7. dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonał sprzedaży.

W tych samych terminach, co w roku ubiegłym, podatnik wystawi również faktury zaliczkowe. Otrzymanie całości lub części należności jeszcze przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi obliguje podatnika do wystawienia faktury nie później niż 7. dnia od dnia otrzymania zaliczki.

W dotychczasowym brzmieniu pozostawiono również katalog czynności, dla których fakturę podatnik wystawia najpóźniej w dniu powstania obowiązku podatkowego i nie wcześniej niż 30 dni przed jego powstaniem.

Nowe terminy

Znowelizowane przepisy wydłużyły terminy wystawiania faktur dotyczących transakcji zagranicznych. W przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów sprzedawca ma obowiązek wystawić fakturę nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydano lub przemieszczono towar (w ubiegłym roku mogło to mieć miejsce najpóźniej 7. dnia od dnia dokonania dostawy).

Zmiany dotyczą też importu usług na rzecz podatników. Terminem wystawienia jest najpóźniej 15. dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. W 2012 r. wystawienie dokumentu mogło mieć miejsce najpóźniej w dniu powstania obowiązku podatkowego i nie wcześniej niż 30 dni przed jego powstaniem.

Przepisy dopuszczają sytuację, w której na jednym dokumencie podatnik wykazuje kilka dostaw lub usług dokonanych na rzecz jednego odbiorcy w trakcie miesiąca. Aby jednak sporządzenie faktury dokumentującej kilka odrębnych dostaw bądź usług było możliwe, musi być ona wystawiona w konkretnym przedziale czasowym. Od stycznia 2013 r. uległ on skróceniu. Podatnik może ją wystawić najpóźniej ostatniego dnia miesiąca, w którym wydano towar lub wykonano usługę.

Co w przypadku błędu

Warto pamiętać, że wystawienie faktury po terminie nie wiąże się z przesunięciem powstania obowiązku podatkowego. Powstaje on ostatniego dnia przewidzianego na wystawienie dokumentu. Jeśli zatem podatnik nie ujął VAT-u należnego od sprzedanego towaru bądź usługi w rozliczeniu za miesiąc, w którym upłynął termin, musi dokonać korekty VAT-owskiej deklaracji. Konieczne może być uiszczenie odsetek za zwłokę.


Katarzyna Miazek, Tax Care
Żaneta Rowińska, księgowa Tax Care
Taxcare.pl

 

 

Loading Comments
Gorące tematy
Czy w przypadku złej obsługi ze strony urzędnika skarbówki złożysz na niego skargę?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
38%

Tak, skorzystam ze swojego prawa.

22 głosów
59%

Nie, bo i tak nie przyniesie to żadnego skutku.

34 głosów
3%

Nie wiem jak to zrobić.

2 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Status kontrahenta w VAT sprawdź w smartfonie