Nowe przepisy dotyczące przyspieszenia egzekucji
http://sxc.hu/
Kancelaria Skarbiec

Nowe przepisy dotyczące przyspieszenia egzekucji

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Chodzi o określenie nowych zasad wpływu spraw do kancelarii komorniczych, tak, aby sprawy egzekucyjne prowadziły także średnie i efektywne kancelarie komornicze, a w dużych, do których dotąd trafiało najwięcej spraw nie powstawały zaległości.


Zmianę zasad dotyczących wpływu spraw do poszczególnych kancelarii komorniczych wprowadziła nowelizacja ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z 9 kwietnia br.


Kiedy komornik odmówi wszczęcia egzekucji?


Zgodnie z nowymi przepisami komornik wybrany przez wierzyciela odmowę wszczęcia egzekucji, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub podjęcia innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, może podjąć jeżeli:

  • w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji zaległość przekracza sześć miesięcy;
  • wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 5 000, a skuteczność w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji w roku poprzednim nie przekroczyła 35%;
  • wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 10 000.


Zasady obliczania zaległości


Zaległość będzie obliczana poprzez podzielenie liczby spraw niezałatwionych w poprzednim półroczu przez średni miesięczny wpływ spraw w poprzednim półroczu, wyłączając sprawy o egzekucję świadczeń powtarzających się.

Skuteczność będzie obliczana przez ustalenie procentowego stosunku liczby spraw załatwionych poprzez wyegzekwowanie świadczenia w roku poprzednim do liczby spraw, które wpłynęły w roku poprzednim.


Wobec komornika, który rozpoczął działalność, zaległość i skuteczność będzie obliczana po upływie roku następującego po roku, w którym złożył ślubowanie.


Większość przepisów omawianej nowelizacji weszła w życie 8 listopada 2015 r.Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizująca się w przeciwdziałaniu bezprawiu urzędniczemu i w kontrolach podatkowych.

Loading Comments
Gorące tematy
Czy podatnicy dojeżdżający do pracy służbowym autem powinni płacić podatek?
Wyniki sondażu: sondaż 414 głosów
63%

Tak

260 głosów
35%

Nie

144 głosów
2%

Nie mam zdania

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Kosztowna przygoda z komornikiem