Nowe formy pomocy dla firm zagrożonych niewypłacalnością
http://sxc.hu/
Kancelaria Prawna Skarbiec

Nowe formy pomocy dla firm zagrożonych niewypłacalnością

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Uchwalona przez Sejm ustawa – Prawo restrukturyzacyjne przewiduje następujące formy postępowań restrukturyzacyjnych:

  • postępowanie o zatwierdzenie układu;
  • przyspieszone postępowanie układowe;
  • postępowanie układowe;
  • postępowanie sanacyjne.


Kto skorzysta z pomocy?

Wskazane wyżej postępowania mają na celu umożliwienie firmie zawarcie układu z wierzycielami lub przeprowadzenie działań sanacyjnych w przypadku postępowania sanacyjnego.

Ustawa będzie miała zastosowanie dla przedsiębiorców. Z rozwiązań w niej zawartych nie będzie mógł skorzystać: Skarb Państwa i samorządy, banki państwowe, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji oraz fundusze inwestycyjne.

Przebieg postępowań

Postępowanie restrukturyzacyjne będzie można prowadzić wobec dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością. Uczestnikami postępowania restrukturyzacyjnego będą: dłużnik, wierzyciel osobisty dłużnika, któremu przysługuje wierzytelność bezsporna jak również wierzyciel osobisty dłużnika, któremu przysługuje wierzytelność sporna i który uprawdopodobnił swoją wierzytelność oraz został dopuszczony do udziału w sprawie przez sędziego-komisarza.

Ustawa umożliwia dłużnikowi złożenie propozycji układowych, obejmujących jedynie niektóre zobowiązania, których restrukturyzacja ma zasadniczy wpływ na dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa dłużnika.

Ustawa daje możliwość przeprowadzenia przyspieszonego postępowania układowego, w przypadku którego, w terminie dwóch tygodni od dnia jego otwarcia, nadzorca sądowy będzie sporządzał i składał sędziemu-komisarzowi: plan restrukturyzacyjny, uwzględniający propozycje restrukturyzacji przedstawione przez dłużnika, spis wierzytelności, a także spis wierzytelności spornych.

Prawo restrukturyzacyjne umożliwi dopasowanie rodzaju postępowania w zależności od sytuacji finansowej, w jakiej znajduje się firma.

Wniosek o restrukturyzację a wniosek o ogłoszenie upadłości

W razie złożenia wniosku o restrukturyzację i wniosku o ogłoszenie upadłości, wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego będzie miał pierwszeństwo przed wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Nie będzie to jednak pierwszeństwo o charakterze bezwzględnym.

Omawiana ustawa nowelizuje także Prawo upadłościowe. Wprowadzona będzie nowa definicja stanu niewypłacalności, a w konsekwencji przesłanki niewypłacalności.

Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości

Ustawa przewiduje utworzenie Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości, który będzie zawierał m.in. wyszukiwarkę prowadzonych spraw upadłościowych oraz wykaz syndyków i biegłych. W Rejestrze będą znajdowały się informacje o wszystkich postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Będzie można się z niego dowiedzieć, która spółka jest w upadłości i na jakim etapie znajduje się postępowanie. Korzystanie z rejestru będzie bezpłatne. Rejestr będzie również zawierał wzory pism i formularzy.

Przepisy Prawa restrukturyzacyjnego mają wejść w życie 1 stycznia 2016 r. Obecnie ustawą zajmie się Senat.


Kancelaria Prawna Skarbiec

Loading Comments
Gorące tematy
Czy podatnicy dojeżdżający do pracy służbowym autem powinni płacić podatek?
Wyniki sondażu: sondaż 414 głosów
63%

Tak

260 głosów
35%

Nie

144 głosów
2%

Nie mam zdania

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Połowa polskich firm ma problem z zatorami płatniczymi