Gorące tematy
Czy 500 zł na dziecko to dobry pomysł?
sondaż 314 głosów
18%

Tak, gdyż przyczyni się do większej ilości urodzeń dzieci

57 głosów
21%

Nie, gdyż pieniądze trafią do niewłaściwych rodzin

65 głosów
61%

Nie jest to wystarczająca zachęta dla rodziców do posiadania dzieci

192 głosów

GŁOSUJ

Kalendarz podatnika
Nowa definicja terytorium kraju w VAT
Redakcja
http://sxc.hu/

Nowa definicja terytorium kraju w VAT

Podziel się tym artykułem:   

W związku ze zmianami nowelizacyjnymi ustawy z dnia 18 marca o podatku od towarów i usług od 1 kwietnia obowiązuje nas nowy sposób definiowania terminów takich jak: terytorium kraju, państwa członkowskiego oraz państwa trzeciego oraz doprecyzowanie pojęcia odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług.

W przypadku zagadnienia sposobu definiowania terytorium kraju, państwa członkowskiego oraz państwa trzeciego ustawa dotycząca podatku VAT reguluje zasady zawierania umów pomiędzy Polską a państwami członkowskimi lub państwami trzecimi odnoszącymi się do budowy i utrzymania mostów transgranicznych.

Zmiana dotyczy sposobu stosowania środków, które stanowią odstępstwo od obowiązku postępowania zgodnie z art. 5 dyrektywy 2006/112/WE Rady (z dn. 28 listopada 2006 r.), w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.). Zgodnie z tą dyrektywą uznaje się most i miejsce jego budowy za należące do terytorium tego kraju, który jest za nie odpowiedzialny.


A zatem, jeśli znajdują się one poza terytorium naszego kraju (i położone są na terenach transgranicznych), ale to Polska jest odpowiedzialna za ich stan bądź budowę – postanawia się, że należą one do terytorium Rzeczpospolitej. Jeżeli zaś są położone na terytorium kraju członkowskiego lub państwa trzeciego – to konkretne państwo jest za nie odpowiedzialne.


Powyższe zmiany pozwalają określić dokładne miejsce świadczenia podatku VAT – za terytorium należące do państw członkowskich (lub państw trzecich) pobierany jest podatek od wartości dodanej (lub podatek o podobnych charakterze) podlegający tym państwom członkowskim (lub państwom trzecim), a na terytorium naszego kraju te czynności opodatkowane są naszym polskim podatkiem VAT.

 

dot. zmiany w art. 2 pkt 1, 4 i 5 oraz dodanie art. 2a ustawy o VAT

Podziel się tym artykułem:   
comments powered by Disqus
Grupa SIS
NewConnect.infoNewConnect.info Podatnik.infoPodatnik.info Korporaty.plKorporaty.pl