Gorące tematy
Czy umowy o dzieło należy oskładkować składkami ZUS?
Wyniki sondażu: sondaż 480 głosów
34%

Tak

162 głosów
58%

Nie

276 głosów
8%

Zależy od wysokości zarobków

37 głosów
1%

Nie mam zdania

5 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Nowa ulga podatkowa dla producentów gier video. Jak ją...
FreeImages
Podatnik.Info

Nowa ulga podatkowa dla producentów gier video. Jak ją uzyskać w PIT 2019?

Branża gier video w Polsce rośnie z każdym rokiem, a rodzime produkcje święcą triumfy w kraju i za granicą. O tym, jak istotny wpływ na gospodarkę mają studia tworzące gry komputerowe, najlepiej świadczą statystyki. W 2017 roku polskie firmy tworzące gry komputerowe były odpowiedzialne za 0,1% krajowego PKB.

 

Ich wartość uplasowała ja na 7. miejscu w Europie i 23. na świecie. Dalszy wzrost tej gałęzi przemysłu mają zapewnić ulgi podatkowe - przeznaczone dla twórców, których produkcje będą nosiły znamiona tzw. charakteru kulturowego.

  

Ulgi podatkowe 2019 dla gier krzewiących polską kulturę

Ministerstwo Kultury planuje wprowadzić specjalne ulgi podatkowe dla firm, których tytuły będą spełniać warunki charakteru kulturowego. Możliwość uzyskania preferencyjnych stawek będzie przyznawana przez ministerstwo po zapoznaniu się z charakterem produkcji danego studia.

 

Na czym polegają zaproponowane ulgi podatkowe? W przypadku, w którym dany tytuł uzyskałby certyfikat Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, producent miałby możliwość odliczenia 100% kosztów kwalifikowanych od podstawy opodatkowania PIT lub CIT. MKiDN chce jednać promować tytuły o nieco większym budżecie - o ulgi podatkowe mogą ubiegać się wyłącznie gry, których budżet przekracza 100 tys. zł.

 

Projekt jest przeznaczony dla tytułów, za które odpowiedzialny jest wyłącznie jeden producent - do odpisu nie mogą być więc uprawnione studia, korzystają z usług rozmaitych podwykonawców. Możliwe jest jednak wystąpienie o wspólny wniosek przez kilka podmiotów, tworzących jedną grę.

 

Gra kulturowa może uzyskać ulgi podatkowe za 2018

Zgodnie z art. 2 przedstawione projektu, gra kulturowa to "gra wideo, która wykorzystuje polski lub europejski dorobek kulturowy oraz posiada kulturotwórczy lub innowacyjny charakter". Musi ona być przeznaczona do komercyjnej dystrybucji, jak i uzyskać pozytywny wynik opracowanego testu kwalifikacyjnego oraz certyfikat MKiDN.

 

Aby dana gra mogła zostać uznana za "kulturową", musi też pozytywnie przejść ustawowy test kwalifikacyjny i uzyskać certyfikat od ministerstwa, oraz być przeznaczoną do komercyjnej dystrybucji.

 

Ile warty jest rynek gier video?

Światowy rynek gier komputerowych rozrasta się z każdym rokiem. Zdaniem ekspertów, dwa lata temu jego wartość szacowano na 110 mld dolarów - do 2030 roku miałaby osiągnąć już 130 mld. Nasz rodzimy rynek rośnie równie dynamicznie: w ciągu trzech lat wartość polskich firm zmieniła się z 1,85 mld zł (2016 r.) na 2,23 mld zł (2019 r.). Aż 18 firm z ponad 330 firm tworzących gry jest notowana na giełdzie, a w Polsce przy tworzeniu gier komputerowy pracuje ponad 4 000 osób.

 

Podatnicy, którzy rozliczają swoją działalność gospodarczą przy pomocy deklaracji PIT-36 lub PIT-36L, powinni skorzystać z możliwości Programu PIT PRO 2019/2019, oferującej złożenie formularza podatkowego z dowolnymi obowiązującymi załącznikami. Rozlicz swój PIT szybko, bezpiecznie i wygodnie - sprawdź, dlaczego każdego roku z PIT korzystają miliony podatników!

 

Loading Comments