Nocleg pracownika w hotelu kosztem firmy - Prosta strona podatków
Gorące tematy
Czy przywrócenie odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodu?
sondaż 54 głosów
15%

Jest sprawiedliwe, bo twórcy uzyskują niskie zarobki?

8 głosów
61%

Jest niesprawiedliwe w stosunku do pozostałych podatników?

33 głosów
24%

Powinno zostać rozszerzone o kolejne grupy zawodowe?

13 głosów

GŁOSUJ

Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także
Nocleg pracownika w hotelu kosztem firmy
KS
http://sxc.hu/
Tax Care

Nocleg pracownika w hotelu kosztem firmy

Podziel się tym artykułem:   

Zwrócone pracownikowi przez szefa koszty noclegu, w związku z wykonywaniem przez niego obowiązków służbowych w ramach zawartej umowy o pracę, mogą stanowić koszt podatkowy, a tym samym obniżać należny fiskusowi podatek.

Przepisy ustawy o PIT definiują koszty uzyskania przychodów jako koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, o ile nie zostały zawarte w negatywnym katalog kosztów podatkowych. Jeśli przedsiębiorca wykaże bezpośredni bądź pośredni związek poniesionego przez siebie wydatku z prowadzoną działalnością, a co za tym idzie, z powstaniem lub zwiększeniem przychodu, będzie mógł o jego wartość zmniejszyć swoje zobowiązanie podatkowe. Warto też pamiętać, że podstawą do zaliczenia danego wydatku w koszty firmy jest jego właściwe udokumentowania. Te same reguły dotyczące możliwości obniżenia podstawy do opodatkowania obowiązują przy wydatkach, jakie przedsiębiorca ponosi na rzecz swojego pracownika.

Koszt zatrudnienia pracownika w kosztach

Kosztami podatkowymi mogą być również wydatki na rzecz pracowników, o ile, ponownie, zatrudniający pracowników przedsiębiorca wykaże ich związek z uzyskanym przez firmę przychodem lub zachowaniem (zabezpieczeniem) źródła przychodów. Do kosztów tych zalicza się przede wszystkim wynagrodzenie, wszelkiego rodzaju nagrody, premie czy np. zwrot kosztów podróży służbowych, zakwaterowania.

Tylko firmowy nocleg

W interpretacji indywidualnej z dnia 18.09.2013 r. o sygn. IPTPB3/423-240/13-2/GG Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi podkreśla, że dla kwalifikacji prawnej danego kosztu istotne znaczenie ma cel, w jakim został poniesiony. Przedsiębiorca chcąc zaliczyć należności wypłacanych pracownikowi z tytułu opłaconego noclegu do kosztów firmy musi wykazać, że świadczona przez podwładnego praca będzie wykonywana w celu osiągnięcia (zachowania lub zabezpieczenia) przychodów. Jeżeli ten warunek będzie spełniony, to przedsiębiorca obniży podstawę opodatkowania o równowartość zwracanych pracownikowi kosztów noclegu. Wydatki poniesione z tytułu zapewnienia noclegów w hotelach np. handlowcom jadącym na rozmowę z klientami do innego miasta stanowią koszt firmy.


Katarzyna Miazek, Tax Care
Dominik Mędrzycki, księgowy Tax Care
Taxcare.pl 

Podziel się tym artykułem: