Nocleg pracownika w hotelu kosztem firmy
http://sxc.hu/
Tax Care

Nocleg pracownika w hotelu kosztem firmy

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Przepisy ustawy o PIT definiują koszty uzyskania przychodów jako koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, o ile nie zostały zawarte w negatywnym katalog kosztów podatkowych. Jeśli przedsiębiorca wykaże bezpośredni bądź pośredni związek poniesionego przez siebie wydatku z prowadzoną działalnością, a co za tym idzie, z powstaniem lub zwiększeniem przychodu, będzie mógł o jego wartość zmniejszyć swoje zobowiązanie podatkowe. Warto też pamiętać, że podstawą do zaliczenia danego wydatku w koszty firmy jest jego właściwe udokumentowania. Te same reguły dotyczące możliwości obniżenia podstawy do opodatkowania obowiązują przy wydatkach, jakie przedsiębiorca ponosi na rzecz swojego pracownika.

Koszt zatrudnienia pracownika w kosztach

Kosztami podatkowymi mogą być również wydatki na rzecz pracowników, o ile, ponownie, zatrudniający pracowników przedsiębiorca wykaże ich związek z uzyskanym przez firmę przychodem lub zachowaniem (zabezpieczeniem) źródła przychodów. Do kosztów tych zalicza się przede wszystkim wynagrodzenie, wszelkiego rodzaju nagrody, premie czy np. zwrot kosztów podróży służbowych, zakwaterowania.

Tylko firmowy nocleg

W interpretacji indywidualnej z dnia 18.09.2013 r. o sygn. IPTPB3/423-240/13-2/GG Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi podkreśla, że dla kwalifikacji prawnej danego kosztu istotne znaczenie ma cel, w jakim został poniesiony. Przedsiębiorca chcąc zaliczyć należności wypłacanych pracownikowi z tytułu opłaconego noclegu do kosztów firmy musi wykazać, że świadczona przez podwładnego praca będzie wykonywana w celu osiągnięcia (zachowania lub zabezpieczenia) przychodów. Jeżeli ten warunek będzie spełniony, to przedsiębiorca obniży podstawę opodatkowania o równowartość zwracanych pracownikowi kosztów noclegu. Wydatki poniesione z tytułu zapewnienia noclegów w hotelach np. handlowcom jadącym na rozmowę z klientami do innego miasta stanowią koszt firmy.


Katarzyna Miazek, Tax Care
Dominik Mędrzycki, księgowy Tax Care
Taxcare.pl 

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 276 głosów
72%

używam programu do PITów

198 głosów
22%

samodzielnie

62 głosów
2%

z pomocą rodziny lub znajomych

6 głosów
4%

zlecam to księgowemu lub doradcy podatkowemu

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Zamiany w terminowych umowach o pracę