Niska emisja niskim kosztem
http://sxc.hu/
Trilux Polska

Niska emisja niskim kosztem

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Infrastruktura i Środowisko to program, na który przeznaczono w nadchodzących latach największe fundusze. Do wykorzystania będzie niemal 28 miliardów euro. Choć pieniądze w dużej mierze trafią do organów odpowiedzialnych za transport i energetykę, na dotacje do inwestycji będą mogły liczyć również przedsiębiorstwa i instytucje chcące zmniejszyć zużycie energii.

Cele i pieniądze

Z kwoty 27,5 mld euro, przeznaczonej w latach 2014-2020 na program „Infrastruktura i Środowisko” najwięcej, bo prawie 19,5 mld, można będzie wykorzystać na cele związane z „promowaniem zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych”.

Cele dotyczące „ochrony środowiska naturalnego i wspierania efektywności wykorzystania zasobów” stanowią drugą pod względem wartości dotacji grupę. Do wydania na gospodarowanie odpadami i rekultywację zdegradowanych terenów przewidziano 4,3 mld euro.

Trzecią co do wielkości wartość funduszy przydzielono na „wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach”. Do dyspozycji beneficjentów zainteresowanych zwiększaniem efektywności energetycznej i zastosowaniem odnawialnych źródeł energii będzie blisko 3,5 mld euro. Wydaje się, że właśnie ta grupa celów pozwoli ubiegać się o dotacje największej grupie podmiotów. – Brak jeszcze szczegółowych informacji na temat tego, jak dużą swobodę będą mieć zarządzający przedsiębiorstwami i środkami publicznymi w doborze celu dotowanych inwestycji – mówi Adam Gołąb, ekspert firmy Trilux. – Jeśli kryteria formalne będą dobrze sformułowane, jest szansa, że unijne wsparcie realnie przełoży się na wdrożenie innowacyjnych technologii – dodaje.

Gospodarka niskoemisyjna w praktyce

Według projektu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, w skład czwartej grupy celów tematycznych wchodzi siedem priorytetów inwestycyjnych (patrz Ramka 1).

Uogólniając, promowane i dotowane będą przede wszystkim instalacje pozwalające na wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł oraz rozwiązania pozwalające na zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego. – Pieniądze z programu Infrastruktura i Środowisko mogą być czynnikiem motywującym do inwestycji w technologie obniżające koszty energii przedsiębiorstwa – mówi Adam Gołąb z Trilux Polska. – W nowej turze finansowania możemy spodziewać się zarówno wsparcia projektów małych elektrownie wiatrowych, ociepleń budynków, jak i energooszczędnych systemów oświetlenia – dodaje.

W I kwartale 2014 r. powinny zostać opracowane szczegóły konkursów na konkretne działania promujące gospodarkę niskoemisyjną. Warto śledzić strony Ministerstwa i szukać programów, które pozwolą zrealizować pomysły na inwestycje, niezależnie czy będzie to instalacja kolektorów słonecznych na dachu domu mieszkalnego, zainstalowanie diodowego oświetlenia na jednej z ulic miasta lub gminy, czy też pełna modernizacja energetyczna budynków przedsiębiorstwa.

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 276 głosów
72%

używam programu do PITów

198 głosów
22%

samodzielnie

62 głosów
2%

z pomocą rodziny lub znajomych

6 głosów
4%

zlecam to księgowemu lub doradcy podatkowemu

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Wciąż możesz otrzymać 100 000 zł na badania i rozwój