NIP potrzebny do końca roku
http://sxc.hu/

NIP potrzebny do końca roku

Od 1 września 2011 roku dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących podatnikami VAT, identyfikatorem podatkowym jest PESEL. Jednak NIP dla osób fizycznych w pełni zostanie zniesiony dopiero od 1 stycznia 2012 roku.

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Przepisy przejściowe a NIP-3

Ustawodawca postanowił w art. 68 tzw. ustawy nowelizacyjnej (ustawa z 29 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw ), że w okresie od 1 września do 31 grudnia 2011 roku osobom figurującym w rejestrze PESEL będzie nadawany NIP. Tym samym będą one zobligowane do powiadomienia organów podatkowych w przypadku zmiany danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym (m. in. nazwisko, obywatelstwo, adres miejsca zamieszkania, adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub czasowy, rodzaj i numer dowodu tożsamości). Aby dokonać aktualizacji danych, należy wypełnić formularz NIP-3 i dostarczyć go do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

>>>Pobierz aktywny formularz NIP-3 od Podatnik.info<<<

Na dokonanie aktualizacji mamy 30 dni od momentu nastąpienia zmiany danych. W przypadku niedopilnowania tego obowiązku, organ podatkowy może ukarać nas grzywną w maksymalnej wysokości 2772 złotych.

Rewolucja w nowym roku

Jak wynika z art. 67 ustawy nowelizacyjnej, od 1 stycznia 2012 roku dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących podatnikami VAT, jedynym identyfikatorem podatkowym będzie PESEL, a NIP zostanie dla nich całkowicie zniesiony. Natomiast już w okresie od 1 września do 31 grudnia 2011 roku, organ podatkowy nie może żądać od wyżej wymienionych osób fizycznych podawania NIP-u – zgodnie z art. 69 ustawy nowelizacyjnej. Nawet w przypadku, kiedy w formularzu podatkowym znajduje się taka rubryka (art. 74 ustawy nowelizacyjnej).

Automatyczna aktualizacja danych

Od 1 stycznia 2012 roku podatnik posługujący się PESEL-em jako identyfikatorem podatkowym, nie będzie musiał osobiście zgłaszać zmiany danych osobowych, takich jak np.: nazwisko, obywatelstwo, adres miejsca zamieszkania, adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub czasowy, rodzaj i numer dowodu tożsamości. Naczelnik urzędu skarbowego sam zaktualizuje dane zaraz po ich otrzymaniu z Powszechnego Elektronicznego System Ewidencji Ludności. Pełna lista informacji, jakie są zawarte w tej bazie, jest dostępna TUTAJ.

Wyjątek stanowi przypadek, gdy adres zameldowania osoby fizycznej jest inny niż adres zamieszkania lub zmienił się jej numer rachunku bankowego. Takie informacje nie są niestety zamieszczane w bazie Powszechnego Elektronicznego System Ewidencji Ludności. Ich aktualizacji będzie można dokonać składając deklarację podatkową lub za pomocą innego formularza powiązanego z obowiązkiem podatkowym.

Od 1 stycznia poprawi się także przepływ informacji pomiędzy organami administracji publicznej. Stanie się tak w wyniku powstania CRP KEP (Centralny Rejestr Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników), który zastąpi dotychczas istniejący KEP (Krajowa Ewidencja Podatników). Do CRP KEP, jak wynika z art. 71 ustawy nowelizacyjnej, będą bezpośrednio wprowadzane dane dotyczące podatników figurujących w rejestrach PESEL i NIP.

Należy pamiętać, że PESEL będzie jedynym identyfikatorem podatkowym dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących podatnikami VAT. Natomiast pozostałe podmioty podlegające obowiązkowi ewidencji podatkowej, zgodnie z art. 3 ustawy o NIP, nadal zobowiązane są posługiwać się NIP-em.

 

Podatnik.info

Loading Comments
Gorące tematy
Czy przywrócenie odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodu?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
14%

Jest sprawiedliwe, bo twórcy uzyskują niskie zarobki?

8 głosów
62%

Jest niesprawiedliwe w stosunku do pozostałych podatników?

36 głosów
24%

Powinno zostać rozszerzone o kolejne grupy zawodowe?

14 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
PESEL czy NIP, - który z identyfikatorów podatnik powinien wpisać w PIT?