Gorące tematy
Czy w przypadku złej obsługi ze strony urzędnika skarbówki złożysz na niego skargę?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
38%

Tak, skorzystam ze swojego prawa.

22 głosów
59%

Nie, bo i tak nie przyniesie to żadnego skutku.

34 głosów
3%

Nie wiem jak to zrobić.

2 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także

Formularze PIT

NIK ocenia budżet państwa
http://sxc.hu/

NIK ocenia budżet państwa

Prezes NIK Jacek Jezierski przedstawił w Sejmie analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej. Ogólna ocena wykonania budżetu jest pozytywna. 

Mimo to NIK zwraca uwagę na zaostrzanie się problemów związanych z narastaniem nierównowagi finansowej sektora finansów publicznych.

 

Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że budżet w 2010 roku został wykonany zgodnie z ustawą budżetową. NIK ocenia, że miała na to wpływ korzystna sytuacja gospodarcza - lepsza niż prognozowano, przygotowując założenia ustawy. Wzrost gospodarczy był szybszy, a sytuacja na rynku pracy lepsza.

 

Środki budżetowe były wykorzystywane celowo i gospodarnie, a jedyne nieprawidłowości ujawnione w trakcie kontroli dotyczyły głównie przekroczenia upoważnień do dokonywania wydatków, nieegzekwowania zwrotu niewykorzystanych dotacji, nierzetelnego planowania dochodów i wydatków, niedochodzenia należności budżetowych, błędów w postępowaniach o udzielanie zamówień publicznych oraz w księgach rachunkowych i sprawozdaniach budżetowych.

 

Ustawa budżetowa na 2010 rok wyodrębniła ze środków budżetowych środki europejskie. Dochody w budżecie środków europejskich wyniosły ponad 37 mld zł i stanowiły 90,1% zaplanowanej kwoty.

 

Dochody budżetu państwa wyniosły 250,3 mld zł. Były o 0,5% wyższe od zaplanowanych w ustawie budżetowej. Wydatki natomiast, które wyniosły 294,9 mld zł, były niższe od limitu ustawowego o 2,1%. W rezultacie deficyt, planowany na 52,2 mld zł, wyniósł 44,6 mld zł.

 

Dochody podatkowe zostały wykonane w kwocie ponad 222 mld zł i były niższe od prognozowanych o 0,3%, natomiast dochody niepodatkowe, zrealizowane w wysokości ponad 24 mld zł, przekroczyły plan o 9,3%. Natomiast zaległości podatkowe zwiększyły się o prawie 8%, a zaległości z tytułu innych należności budżetowych o 16%. NIK orzekła, że nie osiągnięto zamierzonych celów w postaci poprawy dyscypliny podatkowej. Tylko w nielicznych obszarach odnotowano mniej nieprawidłowości. Znaczna część uszczuplonych podatków nie została też, wyegzekwowana, pomimo że wskaźnik efektywności egzekucji poprawił się z 21,2% w 2009 roku do 24,2%.

 

Całość wystąpienia Prezesa NIK Jacka Jezierskiego w Sejmie można przeczytać TUTAJ

Loading Comments