Gorące tematy
Kto powinien mieć obowiązek używania kas fiskalnych?
sondaż 208 głosów
59%

Wszyscy przedsiębiorcy bez wyjątku

122 głosów
27%

Przedsiębiorcy osiągający duże obroty

56 głosów
14%

Niektóre grupy zawodowe

30 głosów

GŁOSUJ

Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także
Nieudane wakacje? Sprawdź ile zapłaci Ci touroperator
KS
http://sxc.hu/
brykczynscy.pl

Nieudane wakacje? Sprawdź ile zapłaci Ci touroperator

Podziel się tym artykułem:   

Wakacje to czas, na który wszyscy czekamy z niecierpliwością. Planując urlopu coraz więcej osób decyduje się na korzystanie z usług biur podróży. 

Co zrobić gdy wykupione wakacje okazały się niezgodne z zawartą z biurem podróży umową?

Przede wszystkim trzeba znać swoje prawa. W sprawach nieudanego urlopu zastosowanie znajduje Ustawa z dnia 29 kwietnia 1997 roku o usługach turystycznych. Ustawa ta określa zarówno wzajemne prawa, jak i obowiązki organizatora oraz uczestnika wycieczki. Jak podkreśla mec. Anna Brykczyńska: – Odszkodowanie jest jednym z możliwych roszczeń – niezadowoleni z urlopu turyści mogą żądać od biura podróży odszkodowania, a nawet zadośćuczynienia za zmarnowany urlop.

Droga do odszkodowania

Jeżeli już w czasie wycieczki stwierdzimy, że umowa nie jest należycie realizowana, nie dajmy się zwieść zapewnieniom, że nic złego się nie dzieje. Gdy organizator wycieczki nie wykonuje przewidzianych w umowie usług, musi wykonać inne świadczenie o wartości równej niewykonanej usłudze, bez obciążania nas dodatkowymi kosztami. Jeżeli stwierdzimy wadliwe wykonywanie umowy, powinniśmy niezwłocznie zgłosić to wykonawcy usługi lub organizatorowi wycieczki. Najlepiej udać się do rezydenta lub obsługi hotelu. – Zadbajmy też o odpowiednią dokumentację naszych zastrzeżeń. Filmiki, zdjęcia oraz podpisane przez rezydenta lub pracownika hotelu zgłoszenie niezgodności pomiędzy treścią umowy a rzeczywistym sposobem jej wykonywania będą stanowiły materiał dowodowy dla sądu  – mówi mecenas Anna Brykczyńska.

Kolejnym istotnym elementem pisma reklamacyjnego jest określenie wysokości odszkodowania za nieudany urlop. W tym celu warto posłużyć się tabelą frankfurcką. Jest to nieformalny dokument opracowany na zlecenie Izby Cywilnej Sądu Krajowego w Niemczech, ale ze względu na brak polskiego odpowiednika, coraz częściej stosowany do obliczenia szkody powstałej w wyniku nierzetelności biur podróży w naszym kraju.

Ważne są także terminy. Należy pamiętać, że termin na złożenie reklamacji – zgodnie z ustawą o usługach turystycznych wynosi 30 dni od dnia zakończenia imprezy. Jeżeli organizator wycieczki nie ustosunkuje się do reklamacji w formie pisemnej w terminie 30 dni od jej złożenia lub 30 dni od zakończenia wyjazdu, jeśli została złożona w czasie jego trwania, to uważa się, że uznał reklamację za zasadną.

Rekompensata za zmarnowany urlop

Innym sposobem uzyskania rekompensaty od biura podróży jest tzw. zadośćuczynienie za zmarnowany urlop. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada 2010 roku, III CZP 79/10, publ. OSNC 2011/4/41 „art. 11a ust. 1 ustawy o usługach turystycznych może być podstawą do odpowiedzialności organizatora turystyki za szkodę niemajątkową klienta w postaci tzw. zmarnowanego urlopu.”

Jak wskazuje mec. Anna Brykczyńska: – Nie powinno się zapominać, że klient biura podróży, jako konsument może liczyć na pomoc ze strony Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach dotyczących nieuczciwych praktyk organizatora wycieczki. Jeżeli wyczerpaliśmy już wszystkie możliwe drogi dla polubownego rozstrzygnięcia sprawy, a biuro podróży uznało reklamację za bezzasadną i dalej nie wypłaciło odszkodowania nie pozostaje nam nic innego, jak skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.

Podziel się tym artykułem:   
comments powered by Disqus
Grupa SIS
NewConnect.infoNewConnect.info Podatnik.infoPodatnik.info Korporaty.plKorporaty.pl