Nieograniczone możliwości z ograniczonym dostępem
http://sxc.hu/
Skarbiec.biz

Nieograniczone możliwości z ograniczonym dostępem

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Założeniem ich działania jest dążenie do rozwoju i wzrostu. Stymulują one posiadające odpowiedni potencjał przedsiębiorstwa, a następnie czerpią zyski z przyrostu ich wartości. Czy przeciętny Kowalski jest w stanie wzbogacić się korzystając z funduszu private equity?

Fundusze private equity (PE) jak sama nazwa wskazuje to fundusze własności prywatnej. Fundusze te zajmują się inwestycjami w udziały spółek, udostępniając im własny kapitał. Inwestycją może zostać objęte właściwie każde przedsiębiorstwo, począwszy od małych i średnich firm posiadających spory potencjał, po spółki dojrzałe lub te planujące wejść w najbliższej przyszłości na giełdę. Co za tym idzie, wyróżnia się cztery podstawowe fazy, w których znajdować się może przedsiębiorstwo, przy czym każda faza wymaga innej strategii rozwoju i powiązana jest z różnym poziomem ryzyka inwestycyjnego:

  • faza ziarna – ang. seed: bardzo wczesna faza rozwoju podmiotu, przy czym środki dedykowane są wsparciu biznesu (np. wypracowanie prototypów) do momentu umożliwiającego wygenerowanie przychodu (np. podpisanie kontraktu) lub gotowości do podjęcia kolejnych inwestycji;
  • faza początkowa – ang. early stage: faza rozwoju, w której priorytetem staje się wzrost udziału w rynku lub osiągnięcie nań stabilnej pozycji;
  • faza późniejsza – ang. later stage: obroty posiadają wysoki wolumen, a w tej fazie priorytetem staje się ugruntowanie pozycji na rynku/rynkach;
  • faza ugruntowana – ang. established: spółka doskonale radzi sobie na rynkach docelowych, generując stałe przychody i zadowalającą zyskowność.

Potencjał wzrostu wartości

Fundusze PE owszem mogą inwestować właściwie w każdą spółkę, jednak musi ona posiadać odpowiedni potencjał wzrostu. PE umiejętnie selekcjonują potencjalne firmy, środki funduszu stają się katalizatorem wysokiego wzrostu, a następnie ten wycofuje się z inwestycji generując zysk, będący odzwierciedleniem przyrostu wartości przedsiębiorstwa, a także udziału w jego zyskach. Strategie funduszy PE mogą przyjmować najróżniejsze formy, od przejęcia pakietu większościowego udziałów, po taktykę ekspansji, w której fundusz finansuje rozwój przedsiębiorstwa będąc jednocześnie inwestorem mniejszościowym.

Nie trudno przy tym dopatrzeć się pewnych niedogodności (np. redukcja swobody działania) analizując proces z perspektywy podmiotu przyjmującego kapitał. Należy pamiętać jednak, że obie strony posiadają wspólny cel. Nie jest on przy tym realizowany wyłącznie w postaci przekazania kapitału, ponieważ udział inwestycyjny funduszy przyjmuje także wymiar niefinansowy- merytoryczny. Przedsiębiorstwo korzysta więc nie tylko z zastrzyku finansowego, ale także doświadczeń funduszu. Te mogą być przeróżne i być odzwierciedlone wzrostem wiarygodności wśród klientów i kooperantów, pozyskaniem unikalnego know - how czy wykorzystaniem sieci zależności biznesowych funduszu.

Obszar koncentracji

Rynkiem polskim coraz częściej interesują się nie tylko lokalni inwestorzy, ale także zagraniczne fundusze PE. Branżami, w stosunku do których prognozuje się duży wzrost inwestycji private equity są nowoczesne technologie, ochrona zdrowia oraz infrastruktura. Zainteresowanie tymi obszarami powiązane jest przy tym z odpornością na dekoniunkturę (ochrona zdrowia), wzmożoną realizacją projektów z racji unowocześniania (infrastruktura) oraz ogromnym potencjałem innowacyjności w wypracowywaniu nowych rozwiązań (nowoczesne technologie). Jedna z firm analityczno – konsultingowych opublikowała przy tym badania, z których wynika, że aż jedna trzecia istniejących funduszy PE poszukiwać będzie w najbliższym okresie nowych inwestycji, jednak jedynie co dziesiąty fundusz koncentrować będzie swe wysiłki na pozyskaniu finansowania na nowe transakcje. Zdecydowanym minusem jest jednak fakt, że znaczna większość funduszy nie jest osiągalna dla przeciętnego inwestora. Choć zdarza się, że TFI uruchamiają dystrybucję certyfikatów inwestycyjnych zamkniętych funduszy, to nadal zasadą pozostaje, że na inwestycje w PE mogą pozwolić sobie jedynie najbogatsi, dysponujący znacznymi kwotami umożliwiającymi wejście w rynek funduszy własności prywatnej.


Portal Skarbiec.Biz 

Loading Comments
Gorące tematy
Czy umowy o dzieło należy oskładkować składkami ZUS?
Wyniki sondażu: sondaż 480 głosów
34%

Tak

162 głosów
58%

Nie

276 głosów
8%

Zależy od wysokości zarobków

37 głosów
1%

Nie mam zdania

5 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
14 dni na zapłatę PCC od zmiany umowy spółki