Niemcy cenią pracowitość Polaków. Zdecydowali się...
Alberto Garcia/http://tnij.org/t1any77/flickr.com CC-BY/http://tnij.org/34upec7
KPMG

Niemcy cenią pracowitość Polaków. Zdecydowali się zainwestować nad Wisłą ponad 114 miliardów złotych

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Zaangażowanie kapitałowe niemieckich przedsiębiorstw jest szczególnie widoczne w przetwórstwie przemysłowym, m.in. w branży motoryzacyjnej oraz chemicznej. Niemcy to także największy dostawca towarów do Polski i główny odbiorca polskiego eksportu.
 

Najwyżej punktowane czynniki – zarówno w przypadku całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej, jak i inwestorów działających tylko w Polsce – to: członkostwo danego kraju w Unii Europejskiej, zalety pracowników (kwalifikacje, zaangażowanie i produktywność), a także jakość kształcenia akademickiego.
 

Najgorsze oceny dla regionu dotyczą: braku przejrzystości w procesie przetargów publicznych, niskiej przewidywalności polityki gospodarczej i nieefektywnej walki z przestępczością i korupcją. Wyniki badania regionalnego w niewielkim stopniu pokrywają się z ocenami dla Polski. W 2015 roku największą krytykę inwestorów niemieckich w Polsce wywołały natomiast skomplikowany system podatkowy i działanie instytucji podatkowych oraz nieefektywność działania administracji publicznej.
 

Co warte podkreślenia, w ocenie ankietowanych przedsiębiorstw – na tle regionu Europy Środkowo-Wschodniej pozytywnie wyróżnia się kondycja polskiej gospodarki. 42% respondentów ocenia sytuację gospodarczą w Polsce jako dobrą, a 52% jako satysfakcjonującą, a więc łącznie 94% jest z niej zadowolonych. Średnia ocen dobrych i satysfakcjonujących dla 16 krajów regionu objętych badaniem to 65% – mówi Michael Kern, dyrektor generalny, członek zarządu Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK Polska).


Wartość skumulowanych bezpośrednich inwestycji niemieckich w Polsce na koniec 2013 roku sięgnęła 114 mld złotych


Niemcy są w Polsce największym inwestorem zagranicznym. Do końca 2013 roku wartość bezpośrednich inwestycji w Polsce stanowiła aż 17% łącznej wartości inwestycji zagranicznych w naszym kraju. Dotychczas niemieckie podmioty najwięcej zainwestowały w Polsce w branży przetwórstwa przemysłowego (31% niemieckich inwestycji ogółem), m.in. w motoryzacji i branży chemicznej. Na kolejnych pozycjach pod względem wielkości inwestycji plasują się: działalność finansowa i ubezpieczeniowa (26%) oraz handel hurtowy i detaliczny (15%).
 

Firmy niemieckie zatrudniają w Polsce ponad 300 tys. pracowników


W 2013 roku w Polsce prowadziło działalność 6 230 firm z udziałem kapitału niemieckiego. Blisko cztery na dziesięć przedsiębiorstw stanowiły podmioty zatrudniające 10 i więcej pracowników.
 

Liczba podmiotów z kapitałem niemieckim w Polsce stale rośnie. Wśród działających w Polsce firm z udziałem kapitału zagranicznego zdecydowanie najwięcej jest właśnie przedsiębiorstw niemieckich. Okazuje się, że podmiotów niemieckich jest w Polsce 2,5 razy więcej niż firm z kapitałem holenderskim i blisko 5 razy więcej niż firm z kapitałem francuskim. Warto dodać, że firmy niemieckie są w Polsce najważniejszym zagranicznym pracodawcą i według naszych szacunków zatrudniają w Polsce już ok. 300 tys. osób – mówi mówi Janusz Charytonowicz, partner w dziale audytu ogólnego w KPMG w Polsce.
 

Niemcy są największym dostawcą towarów do Polski i największym importerem polskich produktów


Według wstępnych danych GUS w 2014 roku wartość importu towarów z Niemiec wyniosła 152 mld zł. Jest to więcej niż łączna wartość importu z Chin i Rosji, które zajmują drugie i trzecie miejsce wśród najważniejszych dostawców towarów do Polski. Eksport polskich towarów do zachodniego sąsiada w 2014 roku osiągnął rekordową wartość 178 mld zł.


 

Loading Comments
Gorące tematy
Kto powinien płacić odszkodowania przyznane przez sąd ofiarom urzędniczych pomyłek?
Wyniki sondażu: sondaż 352 głosów
75%

Urzędnik który popełnił błąd

265 głosów
4%

Skarb Państwa

14 głosów
20%

Po połowie winny urzędnik i Skarb Państwa

69 głosów
1%

Odszkodowania nie powinny być zasądzane w czasie kryzysu

4 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Jak przedsiębiorcy notorycznie oszukują na cle