Niemcy cenią pracowitość Polaków. Zdecydowali się...
Alberto Garcia/http://tnij.org/t1any77/flickr.com CC-BY/http://tnij.org/34upec7
KPMG

Niemcy cenią pracowitość Polaków. Zdecydowali się zainwestować nad Wisłą ponad 114 miliardów złotych

Zaangażowanie kapitałowe niemieckich przedsiębiorstw jest szczególnie widoczne w przetwórstwie przemysłowym, m.in. w branży motoryzacyjnej oraz chemicznej. Niemcy to także największy dostawca towarów do Polski i główny odbiorca polskiego eksportu.
 

Najwyżej punktowane czynniki – zarówno w przypadku całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej, jak i inwestorów działających tylko w Polsce – to: członkostwo danego kraju w Unii Europejskiej, zalety pracowników (kwalifikacje, zaangażowanie i produktywność), a także jakość kształcenia akademickiego.
 

Najgorsze oceny dla regionu dotyczą: braku przejrzystości w procesie przetargów publicznych, niskiej przewidywalności polityki gospodarczej i nieefektywnej walki z przestępczością i korupcją. Wyniki badania regionalnego w niewielkim stopniu pokrywają się z ocenami dla Polski. W 2015 roku największą krytykę inwestorów niemieckich w Polsce wywołały natomiast skomplikowany system podatkowy i działanie instytucji podatkowych oraz nieefektywność działania administracji publicznej.
 

Co warte podkreślenia, w ocenie ankietowanych przedsiębiorstw – na tle regionu Europy Środkowo-Wschodniej pozytywnie wyróżnia się kondycja polskiej gospodarki. 42% respondentów ocenia sytuację gospodarczą w Polsce jako dobrą, a 52% jako satysfakcjonującą, a więc łącznie 94% jest z niej zadowolonych. Średnia ocen dobrych i satysfakcjonujących dla 16 krajów regionu objętych badaniem to 65% – mówi Michael Kern, dyrektor generalny, członek zarządu Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK Polska).


Wartość skumulowanych bezpośrednich inwestycji niemieckich w Polsce na koniec 2013 roku sięgnęła 114 mld złotych


Niemcy są w Polsce największym inwestorem zagranicznym. Do końca 2013 roku wartość bezpośrednich inwestycji w Polsce stanowiła aż 17% łącznej wartości inwestycji zagranicznych w naszym kraju. Dotychczas niemieckie podmioty najwięcej zainwestowały w Polsce w branży przetwórstwa przemysłowego (31% niemieckich inwestycji ogółem), m.in. w motoryzacji i branży chemicznej. Na kolejnych pozycjach pod względem wielkości inwestycji plasują się: działalność finansowa i ubezpieczeniowa (26%) oraz handel hurtowy i detaliczny (15%).
 

Firmy niemieckie zatrudniają w Polsce ponad 300 tys. pracowników


W 2013 roku w Polsce prowadziło działalność 6 230 firm z udziałem kapitału niemieckiego. Blisko cztery na dziesięć przedsiębiorstw stanowiły podmioty zatrudniające 10 i więcej pracowników.
 

Liczba podmiotów z kapitałem niemieckim w Polsce stale rośnie. Wśród działających w Polsce firm z udziałem kapitału zagranicznego zdecydowanie najwięcej jest właśnie przedsiębiorstw niemieckich. Okazuje się, że podmiotów niemieckich jest w Polsce 2,5 razy więcej niż firm z kapitałem holenderskim i blisko 5 razy więcej niż firm z kapitałem francuskim. Warto dodać, że firmy niemieckie są w Polsce najważniejszym zagranicznym pracodawcą i według naszych szacunków zatrudniają w Polsce już ok. 300 tys. osób – mówi mówi Janusz Charytonowicz, partner w dziale audytu ogólnego w KPMG w Polsce.
 

Niemcy są największym dostawcą towarów do Polski i największym importerem polskich produktów


Według wstępnych danych GUS w 2014 roku wartość importu towarów z Niemiec wyniosła 152 mld zł. Jest to więcej niż łączna wartość importu z Chin i Rosji, które zajmują drugie i trzecie miejsce wśród najważniejszych dostawców towarów do Polski. Eksport polskich towarów do zachodniego sąsiada w 2014 roku osiągnął rekordową wartość 178 mld zł.






 

Loading Comments
Gorące tematy
Najlepsza faktura to:
Wyniki sondażu: sondaż 145 głosów
35%

tradycyjna

51 głosów
49%

elektroniczna bez podpisu

71 głosów
16%

elektroniczna z podpisem

23 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także