Niedopuszczenie do przedawnienia jest priorytetem fiskusa
http://sxc.hu/

Niedopuszczenie do przedawnienia jest priorytetem fiskusa

17 lipca Trybunał Konstytucyjny zdecyduje, czy wszczynanie przez urzędy postępowania karnego skarbowego, tylko po to, aby zapobiec przedawnieniu zobowiązania, jest zgodne z Konstytucją.

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

PKPP Lewiatan od dawna apeluje o zmianę przepisów, które fiskus często wykorzystuje jako sposób na zawieszenie przedawnienia podatku.

Wiele postępowań karno-skarbowych wszczynanych jest bezzasadnie

Z raportu opracowanego przez GWW Tax na zlecenie PKPP Lewiatan wynika, że powszechną praktyką wielu urzędów, jest bezzasadne wszczynanie postępowań karnoskarbowych jedynie z uwagi na bliski termin przedawnienia zobowiązań, a nie ze względów merytorycznych. Prawie połowa z nich jest wszczynana właśnie w ostatnim kwartale roku, w którym upływa termin przedawnienia. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami zobowiązanie podatkowe ulega przedawnieniu po pięciu latach, ale można je zawiesić z dniem wszczęcia postępowania karnoskarbowego, z czego urzędy skarbowe skwapliwie korzystają.

- Od dawna sygnalizujemy niejednoznaczność regulacji ustawowych w zakresie ustalania faktycznych terminów przedawnienia zobowiązań podatkowych. Ten kontrowersyjny przepis ordynacji podatkowej umieściliśmy na „Czarnej Liście Barier 2012" i domagamy się jego wykreślenia - mówi Rafał Iniewski, członek Rady Podatkowej PKPP Lewiatan.

Liczba postępowań drastycznie wzrasta tuż przed upływem terminu przedawnienia

Raport GWW Tax pokazuje, że liczba wszczynanych postępowań diametralnie rośnie, gdy zbliża się ustawowy termin upływu okresu przedawnienia wynikającego z danego zobowiązania. Taka praktyka organów podatkowych wskazuje na instrumentalne traktowanie tego przepisu.

- Mamy nadzieję, że rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego spowoduje zmianę w ustawodawstwie i wprowadzenie dobrej praktyki do instytucji publicznych. Przyczyni się też do zmniejszenia kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, zwiększenia pewności obrotu gospodarczego, a tym samym wzmocnienia zaufania podatników do państwa - dodaje Rafał Iniewski.

Raport dotyczący stosowania art. 70 § 6 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa w praktyce państwowych organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej przygotowała firma prawnicza GWW na podstawie analizy 435 orzeczeń sądów administracyjnych, wydanych w latach 2009-2012.

 

Źrółdło: PKPP Lewiatan

Loading Comments
Gorące tematy
Najlepsza faktura to:
Wyniki sondażu: sondaż 145 głosów
35%

tradycyjna

51 głosów
49%

elektroniczna bez podpisu

71 głosów
16%

elektroniczna z podpisem

23 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Nowe obowiązki organów podatkowych