Gorące tematy
Czy podatnicy dojeżdżający do pracy służbowym autem powinni płacić podatek?
Wyniki sondażu: sondaż 414 głosów
63%

Tak

260 głosów
35%

Nie

144 głosów
2%

Nie mam zdania

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Nie tylko PIP i Sanepid. Jakie jeszcze instytucje mogą...
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Nie tylko PIP i Sanepid. Jakie jeszcze instytucje mogą przeprowadzić kontrolę w firmie?

Fiskus, PIP i Sanepid. To najczęściej wizyty urzędników tych instytucji obawiają się przedsiębiorcy. Jednak kontrolę w firmie może także przeprowadzić Inspekcja Celna oraz Inspekcja Handlowa. 

Inspekcja Celna
 

Wydaje się, że kontrola Inspekcji Celnej to jedna z rzadziej spotykanych kontroli. Muszą się jej jednak spodziewać wszyscy zajmujący się handlem zagranicznym, eksportem czy importem towarów.
 

Zadaniem Inspekcji Celnej jest zapobieganie przestępstwom związanym z obrotem towarowym z zagranicą. Inspekcja dba przede wszystkim o to, aby wykrywać nielegalny obrót środkami odurzającymi i psychotropowymi, bronią, materiałami jądrowymi, promieniotwórczymi. Dba też o to, aby na polski obszar celny nie były sprowadzane odpady i szkodliwe substancje chemiczne.
 

Kontrola może być przeprowadzona bez zapowiedzi, a jedynie za okazaniem legitymacji służbowej, w każdym lokalu, w którym jest prowadzona działalność gospodarcza.
 

Inspekcja Handlowa
 

Inspekcja Handlowa ma chronić prawa konsumentów i gospodarcze interesy państwa. Inspekcja nie tylko kontroluje legalność działania firm, ale także produkty, którymi firmy handlują (czy nie są to fałszywki, czy są odpowiednio oznakowane itp.).
 

Inspektor może przeprowadzić kontrolę wyłącznie posługując się imiennym upoważnieniem do niej wydanym przez inspektorat wojewódzki. Musi posiadać przy sobie również legitymację służbową. Posiadając te dokumenty, może przeprowadzić kontrolę w zakresie, który uzna za stosowny. Przedsiębiorca musi mu udostępnić wszelkie akta i dokumenty, sporządzić kopie dokumentów, które są niezbędne, aby przeprowadzić kontrolę.
 

W zakres kontroli mogą też wchodzić oględziny terenów, obiektów czy pomieszczeń. W czasie kontroli bądź po jej przeprowadzeniu inspektor może zażądać pisemnych wyjaśnień, jeśli jakieś kwestie będą niejasne.
 

Częstą praktyką inspektorów handlowych jest sprawdzanie rzetelności obsługi poprzez przeprowadzanie „zakupów kontrolowanych”. Inspektor udaje się do placówki jako tzw. tajemniczy klient i ocenia, jak funkcjonuje dana firma.


Podatnik.info 

Loading Comments