Nie trzeba naliczać podatku od kwoty wypłaconej jako...
sxc.hu
Tax Care

Nie trzeba naliczać podatku od kwoty wypłaconej jako refundacja zakupu okularów

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Zgodnie z przepisami, osoba zatrudniona m.in. przy pracy przy komputerze podlega badaniom kontrolnym. Jeśli lekarz uzna, że konieczne jest zastosowanie okularów korekcyjnych, pracodawca ma obowiązek zwrócić pracownikowi pieniądze wydane na szkła. Zdarza się jednak, że pracownik odczuwa pogorszenie się wzroku między kolejnymi okresowymi badaniami lekarskimi. I choć dysponuje odpowiednim zaświadczeniem, może zwrócić się do pracodawcy o skierowanie go na wcześniejsze badanie. Jeśli lekarz potwierdzi pogorszenie się wzroku, pracownikowi przysługuje refundacja wydatków na szkła.

BHP to jedno, a podatki drugie

I tutaj kończą się przepisy wzięte z kodeksu pracy, a zaczyna problem podatkowy. Bo czy refundacja jest, czy też nie jest przychodem pracownika? I jakie obowiązki podatkowe z nią związane spoczywają na pracodawcy?

Tego właśnie chciała dowiedzieć się firma, która zapytała o zdarzenie przyszłe – co będzie, jeśli zdarzy się taka sytuacja i konieczne będzie wypłacenie refundacji pracownikowi. Wystąpiła o interpretację podatkową do Izby Skarbowej w Łodzi. We wniosku zasugerowała, że refundacja wydatków na zakup okularów nie jest przychodem pracownika, a więc nie trzeba ani naliczać podatku, ani wystawiać PIT-11 na kwotę zwróconą pracownikowi.

I choć Izba Skarbowa w Łodzi w swojej wykładni przepisów podatkowych z dnia 16 lipca 2015 r. (sygnatura IPTPB1/4511-292/15-4/MH) nie podzieliła w całości sugestii zawartych we wniosku o interpretację, to uznała stanowisko przedstawione przez przedstawicieli przedsiębiorcy za prawidłowe.

Otóż Izba Skarbowa nie zgodziła się ze stanowiskiem wnioskujących, że refundacja wydatków na okulary korekcyjne nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu. Powołała się tutaj na artykuł 12 ust. 1, według którego za przychód ze stosunku pracy „uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych”.

Przychód, ale za to zwolniony

Tyle, że jest to przychód zwolniony z podatku, bo według art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych „wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw”.

Skoro refundacja wydatków na zakup okularów jest z podatku zwolniona, więc pracodawca nie musi naliczać zaliczki na podatek, ani też wystawiać PIT-11.

Przy okazji urzędnicy wyjaśnili, że w sytuacji, gdy pracownik zwróci się do pracodawcy o skierowanie na badanie profilaktyczne w okresie pomiędzy badaniami kontrolnymi, to koszt takiego badania nie będzie stanowił przychodu pracownika. 


Marek Siudaj, Tax Care
Taxcare.pl 

Loading Comments
Gorące tematy
Jaka jest najkorzystniejsza forma opodatkowania?
Wyniki sondażu: sondaż 2 głosów
50%

skala podatkowa

1 głosów
0%

podatek liniowy

0 głosów
50%

ryczałt

1 głosów
0%

karta podatkowa

0 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Soczewki kontaktowe dla pracownika bez składek ZUS i zaliczki na PIT