Nie płacisz należności w terminie? Zapłacisz odsetki
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Nie płacisz należności w terminie? Zapłacisz odsetki

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Kalkulatory odsetek

Jak wynika z raportu InfoDług, przygotowanego przez BIG InfoMonitor S.A., na koniec września zaległe zobowiązania Polaków osiągnęły poziom 37,03 miliarda złotych. Nic dziwnego zatem, że coraz większą popularnością cieszą się internetowe kalkulatory odsetek podatkowych oraz ustawowych. Za ich pomocą dłużnicy sprawdzają, czy wysokość odsetek naliczonych przez wierzycieli jest prawidłowa.

Należy jednak pamiętać, że właściciel strony internetowej, na której znajduje się kalkulator, nie odpowiada za prawidłowość jego wyliczeń. Najczęstszą przyczyną błędnych obliczeń jest zmieniająca się co jakiś czas wysokość stawek odsetek podatkowych i ustawowych, które nie zawsze są aktualizowane przez osoby tworzące kalkulatory.

Dlatego aby mieć całkowitą pewność, czy wierzyciel miał prawo obciążyć nas określoną kwotą odsetek do zapłaty, powinniśmy skorzystać z pomocy eksperta. Tutaj znajdziecie Państwo bazę biur rachunkowych oraz doradców podatkowych. Ponadto wysokość odsetek zależy od ich rodzaju.

Odsetki podatkowe

Odsetki podatkowe, inaczej zwane budżetowymi, dotyczą nieterminowych wpłat z tytułu wszelkiego rodzaju podatków i składek ZUS. Od 8 listopada 2012 r. wynoszą 14 proc. w stosunku rocznym. Wysokość stawek odsetek podatkowych ustala Minister Finansów. Zmiany stawek ogłaszane są w Monitorze Polskim.

Odsetek podatkowych nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodu. Ponadto zgodnie z art. 54 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej, odsetek nie pobiera się, jeżeli ich wysokość nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez Pocztę Polską za polecenie przesyłki listowej (obecnie 6,05 zł).

Odsetki ustawowe

Odsetki ustawowe dotyczą nieterminowych wpłat z różnego rodzaju tytułów (rat, czynszów itd.). Od 15 grudnia 2008 r. wynoszą 13 proc. w stosunku rocznym. Wysokość stawek odsetek ustawowych ustala w drodze rozporządzenia Minister Finansów. Przysługują one zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej.

Odsetki ustawowe są najpowszechniejszą formą odszkodowania za zwłokę w spełnieniu świadczeń pieniężnych. Dzięki nim wierzyciel nie musi wykazywać swoich strat. Wystarczy tylko, że udowodni okres strat oraz wysokość kwoty dłużnej. W ten sposób może otrzymać odszkodowanie, które może być częściowe, ale bez kosztownych procedur dowodowych.

Zapłaty odsetek ustawowych można domagać się, jeśli wynikają one z :

  • czynności prawnej – umowy,
  • ustawy,
  • orzeczenia sądu (wyroku, postanowienia),
  • decyzji innego właściwego organu.

Odsetki umowne

Strony zawierające umowę mogą określić w niej wysokość odsetek, np. w postaci wielokrotności odsetek ustawowych. Należy jednak pamiętać, że zastrzeżone odsetki nie mogą być zbyt wysokie, ponieważ może to skutkować unieważnieniem zawartej umowy. Warto wiedzieć, że wysokość odsetek w przypadku umów zawieranych w ramach kredytów i pożyczek gotówkowych nie może przekroczyć w skali roku czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego NBP (od 8 listopada 2012 r. - 6 proc.). Oznacza to, że wysokość odsetek maksymalnych wynosi 24 proc.

Okres przedawnienia odsetek podatkowych wynosi 5 lat od momentu powstania zobowiązania. Natomiast odsetki ustawowe przedawniają się po upływie 3 lat od chwili powstania zaległości.

 

 

 

Loading Comments
Gorące tematy
Czy umowy o dzieło należy oskładkować składkami ZUS?
Wyniki sondażu: sondaż 480 głosów
34%

Tak

162 głosów
58%

Nie

276 głosów
8%

Zależy od wysokości zarobków

37 głosów
1%

Nie mam zdania

5 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Niższe odsetki za długi u fiskusa