Nie miałeś prawa do odliczenia VATu? Używaj i sprzedaj...
http://sxc.hu/

Nie miałeś prawa do odliczenia VATu? Używaj i sprzedaj też bez VAT-u

Sprzedaż rzeczy, które przedsiębiorca używał przez co najmniej pół roku nie będzie opodatkowana VAT-em. Stanie się tak jednak tylko wtedy, gdy na etapie nabycia sprzedawanego towaru nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Używane to tylko ruchomości

Przez towary używane, zgodnie z ustawą o VAT rozumie się ruchomości np. samochody, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku od chwili nabycia prawa do rozporządzania nimi jak właściciel. Należy zwrócić uwagę, że mają to być towary używane przez przedsiębiorcę, a nie tylko przez niego posiadane. Definicji tej nie można więc zastosować np. do artykułów handlowych bez względu na czas, jaki upłynie od nabycia.

Okresu leasingu nie wliczysz do okresu używania

Trzeba jednak pamiętać, że sześciomiesięczny okres liczy się od dnia nabycia. Jest to szczególnie istotne przy leasingu, w którym przedmiot umowy był używany już wcześniej. Jeżeli przedsiębiorca wykupuje np. samochód z leasingu, okres używania uprawniający do zwolnienia liczy od dnia wykupu.

Stanowisko takie potwierdzają również interpretacje organów podatkowych. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wskazał, iż niezależnie od tego, jak długi był okres leasingowania pojazdu,
aby możliwym było objęcie go zwolnieniem przedmiotowym, może on zostać zbyty dopiero po upływie pół roku od momentu wykupienia od leasingodawcy (interpretacja indywidualna z dnia 11.04.2011 r., sygn. ILPP2/443-29/11-5/MR).

O zwolnieniu zdecyduje prawo do odliczenia

Gdy przedsiębiorca sprzedaje towar uznany na gruncie ustawy o VAT za używany, może transakcji nie opodatkować VAT-em. Stanie się tak jednak tylko wtedy, gdy przy nabyciu tego towaru
nie przysługiwało mu prawo do odliczenia VAT-u. Ale uwaga! Sytuacji tej nie można mylić z przypadkiem, kiedy podatnik sam zrezygnował z prawa do odliczenia. Zwolnienie to ma zastosowanie, gdy np. przedsiębiorca dokonał zakupu przeznaczonego do działalności zwolnionej (wtedy nie ma prawa do odliczenia).

 

Elżbieta Węcławik, Tax Care
Adam Bujalski, księgowy Tax Care
Taxcare.pl

Loading Comments
Gorące tematy
Jak długo czekasz na zwrot podatku?
Wyniki sondażu: sondaż 68 głosów
56%

dłużej niż miesiąc

38 głosów
35%

kilka tygodni

24 głosów
9%

tydzień

6 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także