Nie każdy rodzic wychowujący jedno dziecko może...
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Nie każdy rodzic wychowujący jedno dziecko może odliczyć ulgę prorodzinną. Dlaczego?

Ulga w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wychowywania dzieci od 1 stycznia 2013 r. nie przysługuje każdej osobie wychowującej jedno dziecko. Przypomnijmy, że kwota odliczenia wynosi 92,67 zł miesięcznie na dziecko (1112,04 zł rocznie). Mogą z niego skorzystać podatnicy rozliczający się według skali podatkowej (stawki 18 i 32 proc.) w zeznaniach PIT-36 i PIT-37. Należy dołączyć do nich formularz PIT/O.


Ulga prorodzinna przysługuje, jeżeli:

  • roczne dochody podatnika nie przekroczyły kwoty 56 tys. zł, - dotyczy podatnika niepozostającego w związku małżeńskim, w tym także przez część roku,
  • roczne dochody podatnika i jego małżonka nie przekroczyły łącznie kwoty 112 tys. zł,
  • roczne dochody podatnika będącego osobą samotnie wychowującą dziecko nie przekroczyły kwoty 112 tys. zł.


Przykłady odliczenia ulgi prorodzinnej dla rodziców wychowujących jedno dziecko


Przykład 1


Państwo Zawadzcy pozostający w związku małżeńskim w lipcu 2014 r. zostali rodzicami. Łączne dochody obojga małżonków wyniosły 65 tys. zł. W takim przypadku kwota ulgi prorodzinnej wyniesie 463,35 zł (5 x 92,67 zł).


Przykład 2


Pani Barbara Dąbrowska i Andrzej Karwowski nie są małżeństwem. W maju urodziło im się dziecko. W lipcu Pani Barbara i Pan Andrzej zawarli związek małżeński. Pani Barbara osiągnęła w 2014 roku dochody w wysokości 40 tys. zł, a jej małżonek 100 tys. zł.


W tym przypadku kwota ulgi wyniesie 741,36 zł (8 x 92,67 zł). Małżeństwo nie trwało przez cały 2014 r., tak więc przy ustalaniu prawa do ulgi należy uwzględnić limit dochodu w wysokości 56 tys. zł w odniesieniu do każdego z rodziców.
W konsekwencji z ulgi prorodzinnej może skorzystać jedynie Pani Barbara, ponieważ jej roczne zarobki mieszczą się w limicie uprawniającym do odliczenia.


Przykład 3


Państwo Dembowscy wychowywali wspólnie małoletniego syna i byli małżeństwem do kwietnia 2014 roku (w kwietniu jeden z małżonków zmarł). Roczne dochody drugiego z małżonków wyniosły 105 tys. zł.


W tym przypadku podatnik, jako osoba samotnie wychowująca dziecko ma prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej, ponieważ jego roczne zarobki nie przekroczyły kwoty 112 tys. zł.


Podatnik.info

Loading Comments
Gorące tematy
Najwygodniejszy sposób złożenia PIT-u to?
Wyniki sondażu: sondaż 1007 głosów
78%

elektroniczny

790 głosów
18%

osobiście w urzędzie skarbowym

180 głosów
4%

za pośrednictwem poczty

37 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także