Nie każdy rodzic wychowujący jedno dziecko może...
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Nie każdy rodzic wychowujący jedno dziecko może odliczyć ulgę prorodzinną. Dlaczego?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Ulga w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wychowywania dzieci od 1 stycznia 2013 r. nie przysługuje każdej osobie wychowującej jedno dziecko. Przypomnijmy, że kwota odliczenia wynosi 92,67 zł miesięcznie na dziecko (1112,04 zł rocznie). Mogą z niego skorzystać podatnicy rozliczający się według skali podatkowej (stawki 18 i 32 proc.) w zeznaniach PIT-36 i PIT-37. Należy dołączyć do nich formularz PIT/O.


Ulga prorodzinna przysługuje, jeżeli:

  • roczne dochody podatnika nie przekroczyły kwoty 56 tys. zł, - dotyczy podatnika niepozostającego w związku małżeńskim, w tym także przez część roku,
  • roczne dochody podatnika i jego małżonka nie przekroczyły łącznie kwoty 112 tys. zł,
  • roczne dochody podatnika będącego osobą samotnie wychowującą dziecko nie przekroczyły kwoty 112 tys. zł.


Przykłady odliczenia ulgi prorodzinnej dla rodziców wychowujących jedno dziecko


Przykład 1


Państwo Zawadzcy pozostający w związku małżeńskim w lipcu 2014 r. zostali rodzicami. Łączne dochody obojga małżonków wyniosły 65 tys. zł. W takim przypadku kwota ulgi prorodzinnej wyniesie 463,35 zł (5 x 92,67 zł).


Przykład 2


Pani Barbara Dąbrowska i Andrzej Karwowski nie są małżeństwem. W maju urodziło im się dziecko. W lipcu Pani Barbara i Pan Andrzej zawarli związek małżeński. Pani Barbara osiągnęła w 2014 roku dochody w wysokości 40 tys. zł, a jej małżonek 100 tys. zł.


W tym przypadku kwota ulgi wyniesie 741,36 zł (8 x 92,67 zł). Małżeństwo nie trwało przez cały 2014 r., tak więc przy ustalaniu prawa do ulgi należy uwzględnić limit dochodu w wysokości 56 tys. zł w odniesieniu do każdego z rodziców.
W konsekwencji z ulgi prorodzinnej może skorzystać jedynie Pani Barbara, ponieważ jej roczne zarobki mieszczą się w limicie uprawniającym do odliczenia.


Przykład 3


Państwo Dembowscy wychowywali wspólnie małoletniego syna i byli małżeństwem do kwietnia 2014 roku (w kwietniu jeden z małżonków zmarł). Roczne dochody drugiego z małżonków wyniosły 105 tys. zł.


W tym przypadku podatnik, jako osoba samotnie wychowująca dziecko ma prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej, ponieważ jego roczne zarobki nie przekroczyły kwoty 112 tys. zł.


Podatnik.info

Loading Comments
Gorące tematy
Czy umowy o dzieło należy oskładkować składkami ZUS?
Wyniki sondażu: sondaż 480 głosów
34%

Tak

162 głosów
58%

Nie

276 głosów
8%

Zależy od wysokości zarobków

37 głosów
1%

Nie mam zdania

5 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Rozliczając się z fiskusem opłaca się mieć dzieci. Im więcej, tym lepiej