Nie bądź bezradny, gdy komornik umywa ręce
http://sxc.hu/

Nie bądź bezradny, gdy komornik umywa ręce

Komornik nie jest bezkarny. Nadzór nad jego czynnościami wykonuje sąd. Jeżeli zachowanie komornika budzi nasze uzasadnione wątpliwości, możemy się na niego poskarżyć.

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Nie tylko dla dłużników

Skarga na komornika kojarzy się głównie z narzędziem walki dłużników. Jednak nie tylko oni mają do niej prawo. Często zdarza się, że zaangażowany przez przedsiębiorcę do wyegzekwowania długu komornik, pozostaje bierny. W takich wypadkach także wierzyciel może pociągnąć bumelanta do odpowiedzialności. Uprawniona do złożenia skargi jest też każda inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone (np. osoba w stosunku do której bezzasadnie toczy się egzekucja).

Przed napisaniem skargi warto jednak sprawdzić, czy komornik faktycznie naruszył przepisy. Pamiętajmy, że przy wykonywaniu czynności zawodowych powinien on kierować się przepisami ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, a także Kodeksem postępowania cywilnego.

Jak wnieść skargę?

Skargę należy wnieść na piśmie do sądu rejonowego, w którego okręgu działa komornik. Na jej złożenie przysługuje nam tygodniowy termin biegnący od chwili dowiedzenia się o czynności, którą chcemy zaskarżyć. W przypadku, gdy skarżymy bezczynność komornika, termin ten biegnie od dnia, w którym czynność powinna być wykonana.

Skargę trzeba opłacić – inaczej sąd się nią nie zajmie. Koszt to 100 zł. Pamiętajmy, że jeśli nasze twierdzenia okażą się są bezpodstawne, stracimy uiszczoną należność.

Niezbędne elementy

Skargę na komornika składamy w tylu egzemplarzach, ile jest stron postępowania. Należy dołączyć także po jednym egzemplarzu dla sądu i komornika.

W piśmie trzeba oznaczyć sąd, sygnaturę akt komorniczych, stronę skarżącą oraz wskazać zaskarżaną przez nas czynność lub czynności, których komornik zaniechał. W naszej skardze powinien znaleźć się wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem.

 Powyższe elementy są obowiązkowe. W razie ich niedochowania sąd nie będzie rozpatrywał skargi, tylko ją odrzuci.

Gdy złożymy pismo w terminie, sąd prześle jego odpis komornikowi. Ten ostatni ma dwie opcje – albo skargę uzna i przychyli się do naszych wniosków, albo pisma nie uwzględni i wówczas pisemnie swe stanowisko uzasadni. Ma na to trzy dni. Sąd, co do zasady, ma na rozpoznanie naszej sprawy tydzień. Jednocześnie warto wiedzieć, że możemy zostać zobowiązani do złożenia dodatkowych wyjaśnień, jeśli sąd uzna to za konieczne.

Jeżeli nasza skarga zostanie odrzucona, nie wszystko jeszcze stracone. Możemy wnieść zażalenie. Opieszałość lub naruszenie przez komornika zasad postępowania są w stanie zniweczyć nawet największe wysiłki wierzyciela i tym samym zniweczyć bądź opóźnić egzekucję. Warto walczyć z tymi bezprawnymi działaniami.

 

Kancelaria Prawna Skarbiec

logo-kancelaria-150

Loading Comments
Gorące tematy
Jaka jest najkorzystniejsza forma opodatkowania?
Wyniki sondażu: sondaż 2 głosów
50%

skala podatkowa

1 głosów
0%

podatek liniowy

0 głosów
50%

ryczałt

1 głosów
0%

karta podatkowa

0 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Przewodnik Ekonomiczny#5 Skąd się bierze inflacja?