NewConnect bez tajemnic
http://sxc.hu/
Progress Holding Sp. z o.o.

NewConnect bez tajemnic

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Podsumowanie przedstawia podstawowe, skonsolidowane dane finansowe w złotych: wysokość sprzedaży, zysk na działalności operacyjnej, zysk netto, przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej, środki pieniężne na koniec okresu i szereg wskaźników efektywnościowych i dynamik oraz kurs za 6 miesięcy 2014 r. Brak wskaźników oznacza, że dane jednym z okresów porównawczych były ujemne, lub ich brak. Spółki są przedstawione według wolumenu sprzedaży za I półrocze 2014 r.
 W sektorze ,,Informatyka,, dominującą spółką pod względem sprzedaży jest Wind Mobile. Znacząca poprawa wyników jest skutkiem połączenia z Software Mind, jednakże przepływy pieniężne z tytułu działalności operacyjnej są ujemne. Spółka przedstawiła strategię rozwoju, prognozę zysku na koniec roku w kwocie 8,9 mln PLN oraz zapowiedziała przejście na rynek regulowany. Nie wiadomo jednak, na jakim etapie jest przygotowanie prospektu. Z kolei inne spółki z sektora są znacząco mniejsze.

SEKTOR: TECHNOLOGIE ZWG i Izoblok poinformowały o przejściu na rynek regulowany. Izoblok złożył prospekt do KNF 25.09.2014 r. Wskaźniki P/E wynoszą odpowiednio dla Izoblok, przy cenie 63,50 PLN - 7,4 a ZWG przy cenie 2,75 PLN, - 5,6.
 Selvita wyróżnia się dobrymi wynikami, poza ujemnymi przepływami z działalności operacyjnej. 11 lipca złożyła prospekt do KNF. Wcześniej również Orphee wspominała o przejściu na rynek regulowany, jednakże brak szczegółowych informacji w tej sprawie. Wskaźnik P/E dla Setvity wynosi 61, przy cenie 9,60 zł, a dla Orphee 10, przy cenie 2,90 zł.
 
SEKTOR: DEWEPOLERZY I BUDOWNICTWO
 *zmiana profilu i nazwy spółki na Molmedica
Wyniki spółek budowlanych nie zachęcają inwestorów.
 

Agroliga pomimo dobrych wyników finansowych jest bardzo nisko wyceniana. P/E wynosi 1,3, ze względu na prowadzenie działalności na Ukrainie. Prognozy na ten rok wynoszą 13, 4 mln PLN (3, 2 mln EUR).


Wnioski
 

Obrót akcjami każdej spółki jest relatywnie duży i w krótkim okresie ryzyko zamknięcia pozycji nie jest ograniczone. Zestawienie pokazuje, iż szereg spółek jest bardzo mała i ryzyko prowadzenia działalności jest duże. Aż 17 spółek zwiększyło zysk w pierwszym półroczu 2014 r. w porównaniu do ubiegłego okresu, a przypływy pieniężne zwiększyło tylko 9 spółek.
 

Nadzieje można wiązać z liderami poszczególnych sektorów, takimi jak: Wind Mobile, ZWG, Izoblok, Selvita Orphee, Minox, Balticon i Agroliga.
 

Uwagi: do obliczenia danych spółek zagranicznych zastosowano kursy NBP z 31.06.2013 r. i 31.06.2014 r.. Dane finansowe podane za inny okres niż 3 miesiące nie zostały uwzględnione.


Progress Holding Sp. z o.o. 


Loading Comments
Gorące tematy
Czy przywrócenie odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodu?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
14%

Jest sprawiedliwe, bo twórcy uzyskują niskie zarobki?

8 głosów
62%

Jest niesprawiedliwe w stosunku do pozostałych podatników?

36 głosów
24%

Powinno zostać rozszerzone o kolejne grupy zawodowe?

14 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Prognoza wyników Wind Mobile za 2014 r.