Gorące tematy
Jak długo czekasz na zwrot podatku?
Wyniki sondażu: sondaż 68 głosów
56%

dłużej niż miesiąc

38 głosów
35%

kilka tygodni

24 głosów
9%

tydzień

6 głosów
Kalendarz podatnika
Następna aktualizacja przepisów dotyczących PKWiU
Redakcja
http://sxc.hu/

Następna aktualizacja przepisów dotyczących PKWiU

Podziel się tym artykułem:   

Podatnicy, zwolnieni z obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego od podatku VAT zgodnie ze zmianami w klasyfikacji PKWiU

Wraz z rozpoczęciem nowego roku podatnicy zobowiązani są do rozliczania się według nowych, zmienionych stawek VAT, a także stosowania nowej klasyfikacji PKWiU z 2008 roku, a nie, jak miało to miejsce do tego czasu – z 1997 roku. Należy pamiętać o tym, że stawka ta nie tylko decyduje o wysokości podatku, który potrzebujemy poprawnie zinterpretować. Ma również wpływ na sam obowiązek uiszczenia podatku jako takiego, w momencie, gdy przestaje on obowiązywać ponieważ może się okazać, że nasz towar należy do grupy objętej 0% stawką podatku VAT.  Wraz z wprowadzeniem nowo obowiązującej stawki zaczęły także obowiązywać nowe wytyczne dotyczące określania usług zwolnionych.

Przywilej ten dotyczy tych podmiotów, którzy kwalifikują się zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z 6 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego do określonej grupy osób. A zatem są to:

„podatnicy nieposiadający na terytorium kraju siedziby, stałego miejsca zamieszkania, stałego miejsca prowadzenia działalności, zwykłego miejsca prowadzenia działalności lub miejsca zwykłego pobytu, nie mają obowiązku rejestracji, jeżeli wykonują na terytorium kraju wyłącznie czynności ściśle określone przez ustawodawcę”. Zmiany zawarte w tym rozporządzeniu obowiązują od dnia 16 marca, a w praktyce dotyczą one:

- usług związanych z obsługą statków należących do armatorów morskich (z wyłączeniem usług świadczonych na cele osobiste załogi)
- usług dotyczących remontu, przebudowy lub konserwacji statków oraz ich części składowych.
Usługi te wymienione są szczegółowo w klasie PKWiU ex 30.11.

W związku z nowelizacją z dnia 29 października 2010, aby dostosować wymowę przepisów do obowiązującej klasyfikacji PKWiU z 2008 roku zmieniono brzmienie przepisu w par. 1 w pkt. lit. g i h (art. 83 ust. 1 pkt. 14 i 15 ustawy o VAT).


Źródło:
http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/498277,kolejne_przepisy_dostosowane_do_nowej_pkwiu.html

Podziel się tym artykułem: