Naprawdę można uniknąć kontrowersji wokół...
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Naprawdę można uniknąć kontrowersji wokół odpowiedzialności członków zarządu

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Anna Łukaszewicz-Obierska jest radcą prawnym z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, współzałożycielem i partnerem w kancelarii WKB. Na niedawno zorganizowanym przez Instytut Allerhanda V Polskim Kongresie Prawa Upadłościowego i Naprawczego - INSO 2013 rozwiała liczne niedomówienia towarzyszące odpowiedzialności członków zarządu spółek za zaległości podatkowe.

Podatnik.info: Jak duża jest liczba postępowań toczących się wobec spółek z powodu zaległości podatkowych?

Anna Łukaszewicz-Obierska: Nie istnieją konkretne dane na ten temat. Jednak z uwagi na dużą liczbę toczących się postępowań upadłościowych w ostatnim okresie w związku z trwającym od kilku lat kryzysem gospodarczym można wnioskować, że ich ilość z powodu zaległości podatkowych ciągle rośnie. Świadczy o tym wzrastająca liczba wyroków wydawanych w tego typu postępowaniach.

Podatnik.info: Jakie są najczęstsze przyczyny zaległości podatkowych spółek?

AŁ-O: Są one bardzo zróżnicowane. Przede wszystkim jednak najczęściej firmy popadają w kłopoty finansowe z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej. Niewypłacalność w przypadku osoby prawnej należy łączyć z ustawą o prawie upadłościowym i naprawczym.

Na podstawie art. 11 ww. ustawy spółkę uważa się za niewypłacalną, jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Niestety także w przypadku, gdy jej należności przekroczą wartość majątku nawet wtedy, kiedy są na bieżąco regulowane. Zwłaszcza w dobie globalnego kryzysu gospodarczego jest to coraz bardziej powszechne zjawisko.

Podatnik.info: Co w takim razie budzi największe kontrowersje wśród przedsiębiorców w przepisach i orzecznictwie w zakresie odpowiedzialności członków zarządu za zaległości podatkowe spółek?

AŁ-O: Najwięcej kontrowersji może budzić kwestia ustalenia „właściwego czasu” na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub wszczęcia postępowania zapobiegającego ogłoszeniu upadłości, tj. postępowania układowego. Art. 116 Ordynacji podatkowej posługuje się jedynie klauzulą generalną, nie definiując tego pojęcia.

Dlatego bardzo pomocna będzie informacja, że taki wniosek należy zgłosić w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym wystąpiła ku temu podstawa, zgodnie z art. 21 prawa upadłościowego i naprawczego. Jednakże, jak wskazano powyżej, orzecznictwo często nie definiuje tego pojęcia w odwołaniu do prawa upadłościowego.

Podatnik.info: Co to w praktyce oznacza dla członka zarządu spółki?

AŁ-O: W wielu przypadkach może zdarzyć się tak, że nie da się pogodzić interesu członka zarządu z interesem spółki. Stanie się tak w sytuacji, kiedy właściciele nawet w niezbyt sprzyjających okolicznościach ekonomicznych, będą starać się w dalszym ciągu prowadzić działalność firmy i mogą przeciwstawić się zgłoszeniu wniosku o ogłoszenie upadłości lub wszczęciu postępowania układowego.

W mojej ocenie polskie regulacje w zakresie odpowiedzialności cywilnej j karnej członków zarządu są wystarczające i opierają się na wykazaniu winy, a nie na ryzyku. Odpowiedzialność majątkiem osobistym za zobowiązania podatkowe jest nadmiernym obciążeniem.

Podatnik.info: Fiskus podziela to stanowisko?

AŁ-O: To bardzo zróżnicowana kwestia. Niektóre klauzule generalne, jak m.in. wspomniane pojęcie „właściwego czasu” na dokonanie zgłoszenia o upadłości spółki może być interpretowane przez organy podatkowe bardzo indywidualnie i uznaniowo. Dlatego problem leży nie tyle w przepisach, co w braku ich jednolitej i jasnej wykładni. Warto by więc także zdefiniować pojęcie braku winy ograniczające odpowiedzialność członka zarządu – np. w przypadku podjęcia działań restrukturyzacyjnych.

Należy jednak pamiętać, że przepisy podatkowe zawsze budziły kontrowersje ze względu na zawarte w nich klauzule generalne i profiskalne podejście organów podatkowych do ich interpretacji.

Podatnik.info: Można w jakiś sposób wyeliminować powyższe kontrowersje?
AŁ-O: Tak, szczególnie poprzez doprecyzowanie pojęć takich jak „właściwy czas”, „zaspokojenie w znacznej części” oraz „brak winy” w Ordynacji podatkowej. Należałoby wprowadzić odesłania pozwalające jednoznacznie stwierdzić na jakiej podstawie można określić, czy spółka jest niewypłacalna oraz kiedy członek zarządu powinien wystąpić ze stosownym wnioskiem.

Takie rozwiązania znacznie poprawiłyby funkcjonowanie tego przepisu. Ponadto warto wyeliminować upadłość techniczną jako przyczynę złożenia wniosku o upadłość, ale to już dotyczy zmian w samym prawie upadłościowym i naprawczym. Moim zdaniem jest to przepis problematyczny, który powinien zostać usunięty z ustawy.

Podatnik.info: Podsumowując, czy w najbliższym okresie przewidywane są zmiany w przepisach prawnych, które w jakikolwiek sposób wpłyną na odpowiedzialność członków zarządu za zaległości podatkowe spółek?

AŁ-O: W najbliższej przyszłości nie zostaną wprowadzone zmiany mogące mieć znaczący wpływ na odpowiedzialność członków zarządu za zaległości podatkowe. Ustawodawca nie przewiduje zmian w tym zakresie w regulacjach podatkowych. Jednakże planowane zmiany w prawie upadłościowym mogą wpłynąć na poprawę sytuacji członków zarządu.


Dziękuje za rozmowę.


Podatnik.info 

Loading Comments
Gorące tematy
Najlepsza faktura to:
Wyniki sondażu: sondaż 145 głosów
35%

tradycyjna

51 głosów
49%

elektroniczna bez podpisu

71 głosów
16%

elektroniczna z podpisem

23 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Jak członek zarządu może uniknąć odpowiedzialności za długi spółki wobec fiskusa?