Najlepsza forma opodatkowania 2014: ostatnie godziny na...
http://sxc.hu/
Tax Care

Najlepsza forma opodatkowania 2014: ostatnie godziny na zmianę sposobu rozliczeń z fiskusem

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mają aż cztery sposoby na płacenie podatków: skalę podatkową (rozliczenie według stawek 18 proc. i 32 proc.), 19-proc. podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz kartę podatkową – przypomina Tax Care w ramach cyklu „Najlepsza forma opodatkowania”. Nie wszystkie są dostępne dla wszystkich przedsiębiorców (np. z ryczałtu czy karty można skorzystać tylko przy określonych rodzajach działalności gospodarczej), warto jednak sprawdzić, czy dotychczasowa forma rozliczeń z fiskusem jest dla nas optymalna. Sposób opodatkowania mogą zmienić do 20 stycznia także osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, ale osiągające przychody z najmu prywatnego, które mogą rozliczać się z fiskusem na dwa sposoby: za pomocą skali podatkowej i zryczałtowanej, 8-5 proc. stawki podatku. 

Osoby, które kontynuują działalność gospodarczą i chcą zmienić dotychczasową formę opodatkowania, muszą poinformować o tym fiskusa pisemnie. Nie ma co prawda oficjalnego formularza, ale urzędy skarbowe mają zazwyczaj przygotowany w tym celu specjalny druk. Wyjątkiem jest przedsiębiorca, który chce wybrać kartę podatkową. W takim wypadku musi złożyć w urzędzie skarbowym PIT-16. Pisemną informację można złożyć osobiście lub wysłać ją pocztą. W tym drugim wypadku należy poprosić o potwierdzenie nadania, szczególnie w sytuacji, gdy przesyłkę zamierzamy przesłać w ostatnim dniu wyznaczonego terminu. Jeśli natomiast przedsiębiorca nie zamierza zmieniać dotychczasowej formy opodatkowania, nie musi informować o tym fiskusa.

W odmiennej sytuacji są przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą – w tym wypadku formę opodatkowania należy wybrać najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień osiągnięcia pierwszego przychodu. Jeśli rozpoczynający działalność decydują się na opodatkowanie według skali podatkowej, nie muszą informować o tym fiskusa. Mają jednak taki obowiązek, jeśli chcą rozliczać się z fiskusem w inny sposób – w takiej sytuacji zaznaczają odpowiednią wybraną formę opodatkowania na formularzu CEIDG-1, składanym w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej. Jeśli jednak decydują się na kartę podatkową, dodatkowo składają zgłoszenie PIT-16, które można złożyć wraz z wnioskiem o rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Każda ze wspomnianych form rozliczeń z fiskusem ma swoje plusy i minusy, dlatego każdy z podatników powinien uważnie przeanalizować, która z nich będzie dla nich najbardziej opłacalna. W poprzednich tekstach naszego cyklu pokazywaliśmy na konkretnych przykładach, że optymalne dopasowanie sytuacji finansowej i rodzinnej może przynieść przedsiębiorcy nawet kilkutysięczne oszczędności na podatku dochodowym.
Wskazaliśmy na przykład, że gdyby przedsiębiorca z rocznym dochodem netto 140 tys. zł rozliczał się według skali, ale nie korzystał z preferencyjnego rozliczenia ze współmałżonkiem, jego roczny podatek wyniósłby aż 32 270 zł. W takiej sytuacji bardziej opłacałby mu się 19-proc. podatek liniowy, który dla takiego samego rocznego dochodu wyniósłby 26 600 zł. Jeśli jednak przedsiębiorca na skali rozliczyłby się z nieosiągającym dochodów współmałżonkiem (a wspólne rozliczenie możliwe jest tylko przy zastosowaniu skali podatkowej), roczny podatek wyniósłby już 24 088 zł (w każdym przypadku nie uwzględniliśmy w wyliczeniach odliczanej od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne). Gdyby dodatkowo przedsiębiorca na skali miał na przykład dwójkę dzieci, jego podatek byłby niższy o kolejne ponad 2 tys. zł.

Możliwe formy opodatkowania osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Możliwe formy opodatkowania osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i osiągających przychód z najmu prywatnego

Podobnie będzie w przypadku osób, które zarabiają na najmie prywatnym. Jeśli zdecydowały się pierwotnie na opodatkowanie według skali podatkowej, a jednocześnie okazało się, że w ciągu ostatniego roku miały znikome koszty i w związku z tym nie mogły zmniejszyć znacząco podstawy opodatkowania, zryczałtowana 8,5-proc. stawka będzie dla nich dużo korzystniejsza. I na odwrót – jeśli wynajmujący, który rozlicza się obecnie z fiskusem według 8,5-proc. stawki, planuje w 2014 r. duży remont mieszkania przeznaczonego do najmu, powinien sprawdzić, czy w związku z czekającymi go wydatkami nie będzie dla niego bardziej opłacalna skala podatkowa.


Agata Szymborska-Sutton, Tax Care
Taxcare.pl 

Loading Comments
Gorące tematy
Z jakich środków powinno być finansowane leczenie Polaków?
Wyniki sondażu: sondaż 27 głosów
67%

W całości ze składki zdrowotnej

18 głosów
11%

W całości z prywatnych środków pacjenta

3 głosów
22%

Po połowie ze składki zdrowotnej i z prywatnych środków pacjenta

6 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Skala podatkowa i liniowy najlepsze dla zaciągających kredyt przedsiębiorców