Najlepsza forma opodatkowania 2014: ostatnie godziny na...
http://sxc.hu/
Tax Care

Najlepsza forma opodatkowania 2014: ostatnie godziny na zmianę sposobu rozliczeń z fiskusem

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mają aż cztery sposoby na płacenie podatków: skalę podatkową (rozliczenie według stawek 18 proc. i 32 proc.), 19-proc. podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz kartę podatkową – przypomina Tax Care w ramach cyklu „Najlepsza forma opodatkowania”. Nie wszystkie są dostępne dla wszystkich przedsiębiorców (np. z ryczałtu czy karty można skorzystać tylko przy określonych rodzajach działalności gospodarczej), warto jednak sprawdzić, czy dotychczasowa forma rozliczeń z fiskusem jest dla nas optymalna. Sposób opodatkowania mogą zmienić do 20 stycznia także osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, ale osiągające przychody z najmu prywatnego, które mogą rozliczać się z fiskusem na dwa sposoby: za pomocą skali podatkowej i zryczałtowanej, 8-5 proc. stawki podatku. 

Osoby, które kontynuują działalność gospodarczą i chcą zmienić dotychczasową formę opodatkowania, muszą poinformować o tym fiskusa pisemnie. Nie ma co prawda oficjalnego formularza, ale urzędy skarbowe mają zazwyczaj przygotowany w tym celu specjalny druk. Wyjątkiem jest przedsiębiorca, który chce wybrać kartę podatkową. W takim wypadku musi złożyć w urzędzie skarbowym PIT-16. Pisemną informację można złożyć osobiście lub wysłać ją pocztą. W tym drugim wypadku należy poprosić o potwierdzenie nadania, szczególnie w sytuacji, gdy przesyłkę zamierzamy przesłać w ostatnim dniu wyznaczonego terminu. Jeśli natomiast przedsiębiorca nie zamierza zmieniać dotychczasowej formy opodatkowania, nie musi informować o tym fiskusa.

W odmiennej sytuacji są przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą – w tym wypadku formę opodatkowania należy wybrać najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień osiągnięcia pierwszego przychodu. Jeśli rozpoczynający działalność decydują się na opodatkowanie według skali podatkowej, nie muszą informować o tym fiskusa. Mają jednak taki obowiązek, jeśli chcą rozliczać się z fiskusem w inny sposób – w takiej sytuacji zaznaczają odpowiednią wybraną formę opodatkowania na formularzu CEIDG-1, składanym w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej. Jeśli jednak decydują się na kartę podatkową, dodatkowo składają zgłoszenie PIT-16, które można złożyć wraz z wnioskiem o rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Każda ze wspomnianych form rozliczeń z fiskusem ma swoje plusy i minusy, dlatego każdy z podatników powinien uważnie przeanalizować, która z nich będzie dla nich najbardziej opłacalna. W poprzednich tekstach naszego cyklu pokazywaliśmy na konkretnych przykładach, że optymalne dopasowanie sytuacji finansowej i rodzinnej może przynieść przedsiębiorcy nawet kilkutysięczne oszczędności na podatku dochodowym.
Wskazaliśmy na przykład, że gdyby przedsiębiorca z rocznym dochodem netto 140 tys. zł rozliczał się według skali, ale nie korzystał z preferencyjnego rozliczenia ze współmałżonkiem, jego roczny podatek wyniósłby aż 32 270 zł. W takiej sytuacji bardziej opłacałby mu się 19-proc. podatek liniowy, który dla takiego samego rocznego dochodu wyniósłby 26 600 zł. Jeśli jednak przedsiębiorca na skali rozliczyłby się z nieosiągającym dochodów współmałżonkiem (a wspólne rozliczenie możliwe jest tylko przy zastosowaniu skali podatkowej), roczny podatek wyniósłby już 24 088 zł (w każdym przypadku nie uwzględniliśmy w wyliczeniach odliczanej od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne). Gdyby dodatkowo przedsiębiorca na skali miał na przykład dwójkę dzieci, jego podatek byłby niższy o kolejne ponad 2 tys. zł.

Możliwe formy opodatkowania osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Możliwe formy opodatkowania osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i osiągających przychód z najmu prywatnego

Podobnie będzie w przypadku osób, które zarabiają na najmie prywatnym. Jeśli zdecydowały się pierwotnie na opodatkowanie według skali podatkowej, a jednocześnie okazało się, że w ciągu ostatniego roku miały znikome koszty i w związku z tym nie mogły zmniejszyć znacząco podstawy opodatkowania, zryczałtowana 8,5-proc. stawka będzie dla nich dużo korzystniejsza. I na odwrót – jeśli wynajmujący, który rozlicza się obecnie z fiskusem według 8,5-proc. stawki, planuje w 2014 r. duży remont mieszkania przeznaczonego do najmu, powinien sprawdzić, czy w związku z czekającymi go wydatkami nie będzie dla niego bardziej opłacalna skala podatkowa.


Agata Szymborska-Sutton, Tax Care
Taxcare.pl 

Loading Comments
Gorące tematy
Co spowoduje obniżenie wysokich kosztów funkcjonowania administracji publicznej?
Wyniki sondażu: sondaż 236 głosów
34%

Zmniejszenie liczby urzędników

80 głosów
1%

Zatrudnianie części urzędników na umowach cywilnoprawnych

2 głosów
6%

Rozwój e-administracji

14 głosów
59%

Uproszczenie przepisów prawnych

140 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także