Gorące tematy
Kto powinien płacić odszkodowania przyznane przez sąd ofiarom urzędniczych pomyłek?
Wyniki sondażu: sondaż 352 głosów
75%

Urzędnik który popełnił błąd

265 głosów
4%

Skarb Państwa

14 głosów
20%

Po połowie winny urzędnik i Skarb Państwa

69 głosów
1%

Odszkodowania nie powinny być zasądzane w czasie kryzysu

4 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Nagrody w konkursie motywujące do lepszej sprzedaży...
http://sxc.hu/
Tax Care

Nagrody w konkursie motywujące do lepszej sprzedaży korzystniej opodatkowane niż premie

Izba skarbowa uznała, że konkurs mający na celu zwiększenie sprzedaży to faktycznie program motywacyjny. A więc uzyskane nagrody nie mogą być objęte 10-proc. podatkiem. Inne stanowisko zajął sąd administracyjny – konkurs to konkurs. Zwłaszcza, jeśli biorą w nim udział osoby niezwiązane ze spółką umowami o pracę.

Zazwyczaj firmy decydują się na motywowanie pracowników do zwiększenia sprzedaży poprzez standardowe premie za wyniki. Jednak coraz częściej przedsiębiorstwa decydują się na takie rozwiązania, które zawierają w sobie elementy rywalizacji. Jedna z firm uznała, że w jej przypadku najlepszy będzie konkurs. Zwłaszcza, że zgodnie z przepisami art. 30 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od nagród uzyskanych w konkursach pobiera się 10-proc. zryczałtowany podatek.


To rodzaj premii


Jednak kiedy z tym pomysłem zwróciła się do izby skarbowej, ta odpowiedziała, że w tym przypadku nie ma mowy o podatku zryczałtowanym. Urzędnicy uznali bowiem, że „konkursy organizowane przez spółkę, których celem będzie uzyskanie jak najlepszych wyników sprzedażowych, noszą cechy programu motywacyjnego i że „nagrody w spornym przedsięwzięciu nie stanowią nagrody w konkursie, lecz nagrody związane z osiągnięciem najlepszych rezultatów sprzedaży produktów spółki w zorganizowanej przez spółkę akcji sprzedażowej”.


A to oznacza, że dla pracowników firmy, którzy taką nagrodę otrzymają, będzie to przychód z pracy, a wiec powinien zostać objęty stawką 18 lub 32%. Z kolei jeśli nagroda trafi do osoby fizycznej, która jedynie współpracuje ze spółka, wówczas należy ją opodatkować tak jak przychód z działalności wykonywanej osobiście. A jeśli zwycięzcą w konkursie okaże się osoba prowadząca działalność gospodarczą, to nagroda powinna zostać zaliczona do przychodów z działalności. I tylko w tym ostatnim przypadku – uznała izba skarbowa – na spółce nie będą ciążyć obowiązki płatnika, w dwóch poprzednich zaś będzie musiała odprowadzić podatek od nagród.


Konkurs, bo wypełnia definicję


To stanowisko jednak zostało obalone przed sądem. WSA we Wrocławiu z wyroku z 9 grudnia 2015 r. (sygnatura I SA/Wr 1588/15) uznał, że skoro izba skarbowa nie zakwestionowała, że firma organizuje konkurs, to powinna pogodzić się i z konsekwencjami podatkowymi. Sąd potwierdził, że w danym przypadku chodzi o konkurs, co wynika choćby z jego słownikowej definicji.


Na dodatek WSA nie przeszkodziło, że w konkursie organizowanym przez firmę idzie o zmotywowanie pracowników i współpracowników do zwiększenia sprzedaży. „Istotą konkursu jest bowiem rywalizacja i wyłonienie zwycięzcy- osoby najlepszej (tak jak w sprawie), natomiast motywacja to głównie proces któremu poddawane są określone osoby w celu osiągnięcia określonego wyniku, ale bez rywalizacji. Elementy motywacyjne mogą zatem wystąpić w konkursie” – czytamy w uzasadnieniu wyroku. Nagród, zdaniem sądu, nie można także uznać za premię za dobrze wykonaną pracę, bo część uczestników konkursu nie jest pracownikami firmy i w związku z tym nie mogą oni premii otrzymywać.


Sądowi nie przeszkadzał także fakt, że konkurs organizowany jest dla określonej, zamkniętej grupy ludzi. Taka sytuacja nie jest rzeczą wyjątkową – uznali sędziowie WSA i wskazali konkursy kierowane np. do abonentów sieci komórkowych.


10% dla każdego


W efekcie sąd stwierdził, że nagrody uzyskiwane w konkursie zorganizowanym przez firmę są objęte 10-proc., zryczałtowanym podatkiem dochodowym. I taką samą stawkę zapłacą zarówno pracownicy, jak i współpracownicy (i to wykonujący działalność osobiście albo w ramach działalności gospodarczej).


Marek Siudaj, Tax Care
Taxcare.pl 

Loading Comments