Nadpłata podatku może trafić bezpośrednio na konto bankowe - Prosta strona podatków
Gorące tematy
Czy przez 500+ kobiety świadomie rezygnują z pracy?
Wyniki sondażu: sondaż 176 głosów
50%

Tak

88 głosów
15%

Nie

27 głosów
1%

Nie mam zdania

1 głosów
34%

To wina pracodawców, bo za mało im płacili

60 głosów
Kalendarz podatnika
Nadpłata podatku może trafić bezpośrednio na konto...
Kamil Sztandera
http://sxc.hu/

Nadpłata podatku może trafić bezpośrednio na konto bankowe

Podziel się tym artykułem:   

Osoby chcące otrzymać nadpłatę podatku dochodowego od osób fizycznych bezpośrednio na swoje konto bankowe muszą powiadomić o tym urząd skarbowy. W przeciwnym razie będą musieli osobiście odebrać należną kwotę w kasie organu podatkowego lub zostanie ona im przekazana w formie przekazu pocztowego.

Wielu podatników w ostatnim okresie wypełniło zeznanie roczne w formie elektronicznej (m. in. za pomocą programu PIT PRO 2011, dostępnego TUTAJ) licząc, że dzięki temu szybko otrzymają nadpłatę podatku. Najwygodniej dla nas będzie oczywiście, jeżeli zostanie nam ona przelana na konto, co pozwoli zaoszczędzić czas oraz pieniądze. Stanie się tak, ponieważ dzięki temu nie będziemy musieli udawać się osobiście do kasy urzędu skarbowego odebrać zwrot oraz ponosić kosztów związanych z opłatą pocztową w przypadku doręczenia go nam przekazem.

Jakie warunki należy spełnić, aby nadpłata została przelana na konto bankowe?

Podatnik chcący otrzymać nadpłatę podatku bezpośrednio na osobisty rachunek bankowy musi zawiadomić o tym wcześniej urząd skarbowy. Wypełniając zeznanie roczne możemy wybrać taki sposób przekazania należnej nam kwoty. Niestety nie możemy podać numeru swojego konta, ponieważ formularze PIT nie zawierają rubryki, w którą można by go wpisać.

Jak zawiadomić urząd skarbowy?

Numer swojego rachunku bankowego podatnik podaje urzędowi skarbowemu na drukach ZAP-3 lub NIP-7. Wybór formularza uzależniony jest od statusu ewidencyjnego podatnika. ZAP-3 wypełniają podatnicy, którzy:
- są osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL,
- nie prowadzą działalności gospodarczej,
- nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT,
- nie są płatnikami podatków oraz składek ZUS.

Natomiast NIP-7 przeznaczony jest dla osób, które:
- są osobami fizycznymi niepodlegającymi wpisowi do CEIDG, ale prowadzącymi działalność gospodarczą lub podlegającymi zarejestrowaniu w powyższej ewidencji jako podatnicy VAT,
- są osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, będącymi płatnikami podatków i składek ZUS, nieobjętych rejestrem PESEL.

Należy pamiętać, że powyższe formularze nie są załącznikami do zeznania rocznego i trzeba dostarczyć je bezpośrednio do urzędu skarbowego. Niestety nie ma możliwości wysłania ich w formie elektronicznej. Formularz ZAP-3 można wypełnić za pomocą programu PIT PRO 2011. Następnie podatnik może go wydrukować i złożyć osobiście w urzędzie skarbowym.

 

Podatnik.info

Podziel się tym artykułem: