Nadpłata w PIT przesłana pocztą może być niższa o...
http://sxc.hu/

Nadpłata w PIT przesłana pocztą może być niższa o kilkadziesiąt złotych

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Nadpłatę można również odebrać osobiście, ale fiskus musi się o tym wcześniej dowiedzieć.

Korzystając z ulg podatkowych mamy szansę na zwrot nadpłaconego podatku. Nadpłatę od urzędu skarbowego możemy otrzymać na trzy sposoby: przelewem na konto, przekazem pocztowym lub osobiście, w kasie urzędu skarbowego (lub współpracującej z nim placówki). Pierwszy sposób jest najprostszy – po złożeniu rocznego PIT-a wystarczy cierpliwie zaczekać, aż nadpłacony podatek wpłynie na nasze konto. Nie ponosimy też w związku z tym żadnych dodatkowych kosztów. Jedyny warunek – fiskus musi znać aktualny numer naszego konta.

>>>Podatniku! Rozlicz się z fiskusem za pomocą programu PIT PRO 2012<<<

Jeśli do tej pory nie informowaliśmy urzędu skarbowego o numerze naszego osobistego rachunku w banku (osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej nie mają takiego obowiązku), a chcemy, by nadpłata wpłynęła na konto, musimy złożyć, najlepiej wraz z rocznym zeznaniem PIT, zgłoszenie aktualizacyjne. Od stycznia 2012 r. osoby fizyczne składają w tym celu formularz ZAP-3 (przedsiębiorcy aktualizują dane dotyczące rachunku na formularzu CEIDG-1), przy czym można podać tylko numer rachunku, którego jesteśmy właścicielem lub współwłaścicielem. Uwaga, formularza ZAP-3 nie można złożyć za pomocą strony e-deklaracje.pl, czyli przy rozliczeniu rocznego PIT przez internet (można go jednak przekazać do dowolnego urzędu skarbowego).

Wszystkie zmiany dotyczące konta w ZAP-3

A co w sytuacji, gdy zmienił się numer naszego konta osobistego? Jeśli ciągle chcemy otrzymywać ewentualne nadpłaty lub zwroty podatku na konto, należy również wypełnić zgłoszenie ZAP-3 – wpisanie nowego numeru rachunku aktualizuje poprzedni stan danych. W ten sam sposób postępujemy, gdy chcemy zrezygnować z otrzymywania nadpłaty na konto osobiste, na przykład z powodu likwidacji rachunku – w takiej sytuacji zaznaczamy po prostu w formularzu ZAP-3 (w części dotyczącej rachunku bankowego) kwadrat z napisem „rezygnacja”. Formularz ZAP-3 można złożyć w urzędzie skarbowym w każdej chwili, niekoniecznie wraz z rocznym zeznaniem. Ale uwaga, jeśli zrobimy to jakiś czas po złożeniu rocznego formularza PIT, a zmieniamy numer rachunku osobistego lub chcemy zrezygnować z przelewu nadpłaty na konto, powinniśmy wcześniej skontaktować się z naszym urzędem skarbowym i sprawdzić, czy przelew nie jest już realizowany.

Nadpłatę odbierzemy osobiście, ale fiskusa trzeba o tym poinformować

Jeśli urząd nie zna naszego numeru konta lub, składając PIT, zrezygnujemy z przelewu nadpłaty na rachunek, musimy liczyć się z tym, że urząd skarbowy prześle nadpłatę przekazem pocztowym. Niestety, w takim wypadku kwota nadpłaconego podatku zostanie pomniejszona o koszty przekazu, czyli o 1% i 5,20 zł, niezależnie od kwoty nadpłaty. Jeśli spodziewamy się sporej nadpłaty, sięgającej kilku tysięcy złotych (jest to możliwe na przykład w przypadku wielodzietnych rodzin, które na każde dziecko mogą odliczyć od podatku ponad tysiąc złotych), koszty przekazu wyniosą zatem kilkadziesiąt złotych. Aby tego uniknąć, lepiej odebrać nadpłatę osobiście, w kasie urzędu skarbowego. Pamiętajmy jednak, że w sytuacji, gdy chcemy pofatygować się do urzędu osobiście, musimy o tym poinformować fiskusa – w części rocznego formularza PIT pod nazwą „Informacje uzupełniające”. W przeciwnym razie urząd skarbowy, jeśli nie zna numeru konta, prześle nadpłatę pocztą.

Formularz aktualizacyjny ZAP-3 przeznaczony jest dla osób spełniających łącznie poniższe kryteria:
- są objęte rejestrem PESEL
- nie prowadzą działalności gospodarczej
- nie są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług
- nie są płatnikiem podatków
- nie są płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenia zdrowotne
Wniosek CEIDG-1 przeznaczony jest dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą

W celu aktualizacji danych można go złożyć w formie papierowej i złożyć w dowolnym urzędzie gminy lub wypełnić wniosek w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl

Trzeba także pamiętać, że gdy kwota nadpłaty będzie niska i nie przekroczy 8,80 zł (to kwota kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym), urząd może ją zaliczyć na poczet zaległości podatkowych oraz aktualnych lub przyszłych zobowiązań podatkowych. Mamy jednak prawo wystąpić o jej zwrot, ale wówczas możemy odebrać nadpłatę tylko w kasie urzędu skarbowego.

 

Agata Szymborska-Sutton, Tax Care
Taxcare.pl

tax-care---logo-150

Loading Comments
Gorące tematy
Czy w przypadku złej obsługi ze strony urzędnika skarbówki złożysz na niego skargę?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
38%

Tak, skorzystam ze swojego prawa.

22 głosów
59%

Nie, bo i tak nie przyniesie to żadnego skutku.

34 głosów
3%

Nie wiem jak to zrobić.

2 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Jak zgłosić numer konta bankowego do przelania zwrotu podatku w PIT program online?