Gorące tematy
Czy 500 zł na dziecko to dobry pomysł?
sondaż 313 głosów
18%

Tak, gdyż przyczyni się do większej ilości urodzeń dzieci

57 głosów
21%

Nie, gdyż pieniądze trafią do niewłaściwych rodzin

65 głosów
61%

Nie jest to wystarczająca zachęta dla rodziców do posiadania dzieci

191 głosów

GŁOSUJ

Kalendarz podatnika
Nabycie spadku za granicą może podlegać opodatkowaniu w...
KS
http://sxc.hu/

Nabycie spadku za granicą może podlegać opodatkowaniu w Polsce

Podziel się tym artykułem:   

W przypadku nabycia np. lokalu mieszkalnego znajdującego się za granicą albo praw majątkowych wykonywanych za granicą, np. akcji, udziałów w spółce trzeba pamiętać o polskim fiskusie.

Obowiązek rozliczenia podatku w Polsce z tego tytułu ciąży bowiem na osobach, które mają obywatelstwo polskie lub miejsce stałego pobytu w Polsce.

Podatek od spadków i darowizn obejmuje swoim zakresem nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy nie tylko znajdujących się na terytorium Polski lub wykonywanych tu praw majątkowych, ale także w niektórych przypadkach poza granicami kraju.

Opodatkowanie spadku za granicą kraju przy spełnieniu dodatkowego warunku

Nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą podlega opodatkowaniu, tylko wtedy, gdy w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Polski.

Ważne umowy międzynarodowe

Można zatem stwierdzić, że w sytuacji nabycia spadku, jak również na skutek darowizny przedmiotów lub praw majątkowych znajdujących się lub wykonywanych za granicą, decydującym czynnikiem w zakresie podlegania lub też nie przepisom zawartym w ustawie o podatku od spadków i darowizn jest posiadane obywatelstwo. W przypadku, gdy spadkobierca legitymuje się obywatelstwem polskim lub posiada na terytorium RP stałe miejsce pobytu w chwili otwarcia spadku, podlega on opodatkowaniu według regulacji zawartych w ustawie o podatku od spadków i darowizn. To czy pojawi się jednocześnie konieczność uregulowania odpowiedniego podatku w państwie nabycia (albo tylko w tamtym państwie) jest uzależnione od umów międzynarodowych zawartych między Polską, a tym państwem. Gdy umowy tego nie regulują, wtedy może się zdarzyć sytuacja, w której podatek zostanie zapłacony zarówno w państwie nabycia, jak też i w Polsce. W takim przypadku istnieje jednak możliwość odliczenia wartości zapłaconego w innym państwie podatku od wartości otrzymanego spadku lub darowizny, która stanowi podstawę opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn w Polsce. Stanowisko to zostało potwierdzone w interpretacji indywidualnej, wydanej przez Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy (nr ITPB2/436-121/10/ENB).

 

Elżbieta Węcławik, Tax Care
Dominik Mędrzycki, księgowy Tax Care
Taxcare.pl

tax_care_-_logo_150

Podziel się tym artykułem:   
comments powered by Disqus
Grupa SIS
NewConnect.infoNewConnect.info Podatnik.infoPodatnik.info Korporaty.plKorporaty.pl