Nabycie spadku za granicą może podlegać opodatkowaniu w...
http://sxc.hu/

Nabycie spadku za granicą może podlegać opodatkowaniu w Polsce

W przypadku nabycia np. lokalu mieszkalnego znajdującego się za granicą albo praw majątkowych wykonywanych za granicą, np. akcji, udziałów w spółce trzeba pamiętać o polskim fiskusie.

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Obowiązek rozliczenia podatku w Polsce z tego tytułu ciąży bowiem na osobach, które mają obywatelstwo polskie lub miejsce stałego pobytu w Polsce.

Podatek od spadków i darowizn obejmuje swoim zakresem nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy nie tylko znajdujących się na terytorium Polski lub wykonywanych tu praw majątkowych, ale także w niektórych przypadkach poza granicami kraju.

Opodatkowanie spadku za granicą kraju przy spełnieniu dodatkowego warunku

Nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą podlega opodatkowaniu, tylko wtedy, gdy w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Polski.

Ważne umowy międzynarodowe

Można zatem stwierdzić, że w sytuacji nabycia spadku, jak również na skutek darowizny przedmiotów lub praw majątkowych znajdujących się lub wykonywanych za granicą, decydującym czynnikiem w zakresie podlegania lub też nie przepisom zawartym w ustawie o podatku od spadków i darowizn jest posiadane obywatelstwo. W przypadku, gdy spadkobierca legitymuje się obywatelstwem polskim lub posiada na terytorium RP stałe miejsce pobytu w chwili otwarcia spadku, podlega on opodatkowaniu według regulacji zawartych w ustawie o podatku od spadków i darowizn. To czy pojawi się jednocześnie konieczność uregulowania odpowiedniego podatku w państwie nabycia (albo tylko w tamtym państwie) jest uzależnione od umów międzynarodowych zawartych między Polską, a tym państwem. Gdy umowy tego nie regulują, wtedy może się zdarzyć sytuacja, w której podatek zostanie zapłacony zarówno w państwie nabycia, jak też i w Polsce. W takim przypadku istnieje jednak możliwość odliczenia wartości zapłaconego w innym państwie podatku od wartości otrzymanego spadku lub darowizny, która stanowi podstawę opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn w Polsce. Stanowisko to zostało potwierdzone w interpretacji indywidualnej, wydanej przez Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy (nr ITPB2/436-121/10/ENB).

 

Elżbieta Węcławik, Tax Care
Dominik Mędrzycki, księgowy Tax Care
Taxcare.pl

tax-care---logo-150

Loading Comments
Gorące tematy
Jaka jest najkorzystniejsza forma opodatkowania?
Wyniki sondażu: sondaż 2 głosów
50%

skala podatkowa

1 głosów
0%

podatek liniowy

0 głosów
50%

ryczałt

1 głosów
0%

karta podatkowa

0 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Opodatkowanie odkupu odziedziczonych jednostek uczestnictwa