Na żądanie wynajmującego rachunek trzeba wystawić...
http://sxc.hu/

Na żądanie wynajmującego rachunek trzeba wystawić także przy prywatnym najmie

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą zobowiązani są na żądanie kupującego lub usługobiorcy wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi. Ale uwaga! Ordynacja podatkowa zawiera własną definicję działalności gospodarczej. Jest ona znacznie szersza niż w innych ustawach, na przykład w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Nawet jeżeli wynajmujesz prywatne mieszkanie, musisz liczyć się z koniecznością wystawienia rachunku.

Ordynacja podatkowa przez działalność gospodarczą rozumie każdą działalność zarobkową w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, w tym wykonywanie wolnego zawodu, a także każdą inną działalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalności do działalności gospodarczej lub osoby wykonującej taką działalność – do przedsiębiorców.

Warto w tym miejscu zauważyć, że obowiązek ten nie dotyczy rolników sprzedających produkty roślinne i zwierzęce pochodzące z własnej uprawy lub hodowli, pod warunkiem, że nie zostały one przerobione sposobem przemysłowym. Jednak w przypadku, gdy sprzedaż dokonywana przez rolnika odbywa się w odrębnych, stałych miejscach sprzedaży, które znajdują się poza obrębem uprawy lub hodowli, koniecznym jest wystawienie rachunku.

Bez podpisu, ale z numerem

Rachunek nie ma ustalonego wzoru. Mogą to być więc na przykład druki opracowane przez podmiot, który zajmuje się ich sprzedażą albo wydruk z komputera, może być nawet odręcznie napisany. Ważne by zawierał wskazane poniżej dane.

Zgodnie z przepisami prawa podatkowego dokument ten powinien zawierać następujące informacje:
• imiona i nazwiska, bądź nazwę lub firmę, wraz z adresem sprzedawcy lub wykonawcy usługi (osoby wystawiającej rachunek) oraz kupującego lub odbiorcy usługi (osoby odbierającej rachunek),
• datę wystawienia i numer kolejny rachunku,
• określenie rodzaju i ilość towarów lub wykonanej usługi, oraz ich ceny jednostkowe,
• ogólną sumę należności od odbiorcy rachunku, wyrażoną w postaci liczbowej oraz słownie.

Ponadto warto podkreślić, że od ubiegłego roku dokument ten nie musi być opatrzony ani odciskiem pieczęci na dokumencie, ani podpisem, a także nie musi zawierać stosownej adnotacji "ORYGINAŁ” lub „KOPIA”.

Pilnuj terminów

Nabywca ma 3 miesiące, by przedstawić żądanie wystawienia rachunku. Po upływie tego czasu możesz go wystawić ale nie masz już takiego obowiązku. Gdy wystawiasz rachunek pamiętaj, że masz na to 7 dni. Liczysz je albo od dnia wykonania usługi (dokonania sprzedaży), jeżeli takie żądanie trafiło do Ciebie zanim wykonałeś usługę lub dokonałeś sprzedaży albo od dnia zgłoszenia żądania, gdy zostało zgłoszone już po wykonanej usłudze lub dokonanej sprzedaży.

Nawet do 180 stawek dziennych za nieprawidłowe wystawienie rachunku

Istotnym wydaje się również, aby wspomnieć o tym, jak ważne jest prawidłowe wystawienie rachunku. Podatnik powinien liczyć się możliwością nałożenia na niego kary do 180 stawek dziennych (najniższa stawka wynosi 50 zł, a najwyższa 20 000 zł), w przypadku, gdy organ podatkowy stwierdzi, że przedsiębiorca nie wystawia rachunków lub faktur za wykonanie świadczenie lub nie przechowuje ich w należyty sposób.

Podstawa prawna: art. 87 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.), § 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz. U. Nr 165, poz. 1373 z późn. zm.)

Elżbieta Węcławik, Tax Care
Małgorzata Jawińska, księgowa Tax Care

Taxcare.pl

tax-care---logo-150

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób najczęściej wykonujecie Państwo przelewy?
Wyniki sondażu: sondaż 264 głosów
40%

przez telefon

105 głosów
56%

z komputera

149 głosów
1%

w oddziale w banku

3 głosów
3%

na poczcie lub w punktach opłat

7 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Przychody uzyskane z najmu opodatkowanego skalą podatkową należy wykazać w zeznaniu PIT-36, a nie PIT-28