Na ożywienie trzeba poczekać
http://sxc.hu/
BIEC

Na ożywienie trzeba poczekać

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Do spadku wskaźnika przyczyniły się cztery jego składowe, dwie pozostały na niezmienionym poziomie a dwie działały w kierunku jego wzrostu. Perspektywy wyraźnego ożywienia gospodarki oddalają się. Pewne nadzieje stwarza fakt, ze obecne wartości wskaźnika nie przekroczyły ostatniego lokalnego minimum z października ubiegłego roku, co świadczy o tym, że okres nasilającego się spowolnienia gospodarka ma już za sobą.

Składową, która najsilniej działała w kierunku spadku wskaźnika był znaczny wzrost zapasów wyrobów gotowych w magazynach przedsiębiorstw. Na razie nie należy jednak traktować tego zjawiska jako sygnału spadającej sprzedaży. Dane dotyczą kwietnia br. a więc okresu, gdy przedsiębiorstwa najprawdopodobniej świadomie część produkcji lokowały w magazynach, licząc się ze znacznie mniejszą liczbą dni pracy w maju. Za takim scenariuszem przemawia wzrost portfela zamówień. Na razie poprawa w napływie nowych zamówień ogółem jest niewielka, natomiast zdecydowanie poprawiła się sytuacja w przypadku zamówień realizowanych na eksport. Największy wzrost zamówień eksportowych odnotowują producenci farmaceutyków, samochodów i innych środków transportu, a także przemysł gumowy i tworzyw sztucznych. Natomiast najsilniejsze pogłębienie tendencji spadkowej w napływie nowych zamówień eksportowych obserwujemy u producentów odzieży.

Do spadku wskaźnika przyczyniły się również gorsze niż przed miesiącem oceny własnej sytuacji finansowej w firmach oraz pogorszenie ocen ogólnych perspektyw rozwojowych kraju. Szczególnie niepokoi znaczne pogorszenie ocen menedżerów nt. sytuacji finansowej w zarządzanych przez nich firmach. Przedsiębiorstwa podejmowały w ostatnim czasie szereg działań zmierzających do ograniczania kosztów prowadzonej działalności. Efekty tych działań dało się zauważyć w pierwszych miesiącach tego roku, gdy sytuacja finansowa przedsiębiorstw ustabilizowała się nieco. Ostatnie dane wskazują, że ponownie zwiększyła się przewaga odsetka firm, w których sytuacja pogorszyła się nad odsetkiem tych przedsiębiorstw, które odnotowały poprawę swej sytuacji finansowej. Najgorzej wiedzie się firmom z branży odzieżowej. Na gorsze wyniki finansowe firm wpływ miał zapewne splot czynników, spośród których najważniejsze to ograniczanie przychodów ze sprzedaży. Nie bez znaczenia jednak są również pozostałe czynniki, takie jak: silna konkurencja cenowa, powodującą pogorszenie relacji przychodów do kosztów, spadek cen akcji oraz wzrost zatorów płatniczych.

Wydajność pracy w sektorze przedsiębiorstw produkcyjnych nie zmieniła się w stosunku do miesiąca poprzedniego i taka tendencja dominuje od początku bieżącego roku. Dostosowania po stronie kosztów a w szczególności kosztów pracy, następują zbyt wolno jak na tę fazę cyklu koniunktury, co ogranicza konkurencyjność przedsiębiorstw oraz pogarsza ich sytuację finansową.

Nie odnotowano również istotnych zmian w podaży pieniądza M3, nie zmieniła się również ilość gotówki w obiegu. Jej znaczący przyrost w poprzednim miesiącu mógł wynikać zarówno z gromadzeniem zasobów gotówkowych związanego ze świętami, jak i z odchodzeniem od płatności bezgotówkowych w niektórych punktach sprzedaży detalicznej, co ma na celu obniżenie kosztów transakcji.

Nieznaczny wzrost zadłużenia gospodarstw domowych był konsekwencją jedynie różnic kursowych. Spadek zainteresowania kredytem bankowym obserwujemy od drugiej połowy 2011 roku. Ani konsumenci ani przedsiębiorcy nie wykazują na razie zainteresowania kredytem bankowym. Powstrzymują się od zakupów i inwestycji pomimo wolniejszego wzrostu inflacji, obniżki stóp procentowych oraz luzowania kryteriów udzielania kredytów.

Ostatnie trzy miesiące br. nie były zbyt korzystne dla inwestorów giełdowych. Realne wartości indeksu WIG spadły w stosunku do stycznia br. o ponad 7%, zaś pierwsza połowa maja nie zapowiada zdecydowanej poprawy nastrojów na warszawskim parkiecie.


Maria Drozdowicz
www.biec.org

Loading Comments
Gorące tematy
Kto powinien mieć obowiązek używania kas fiskalnych?
Wyniki sondażu: sondaż 211 głosów
59%

Wszyscy przedsiębiorcy bez wyjątku

125 głosów
27%

Przedsiębiorcy osiągający duże obroty

56 głosów
14%

Niektóre grupy zawodowe

30 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Spowolnienie już za nami ale ożywienia nie widać