Gorące tematy
Kto powinien płacić odszkodowania przyznane przez sąd ofiarom urzędniczych pomyłek?
Wyniki sondażu: sondaż 352 głosów
75%

Urzędnik który popełnił błąd

265 głosów
4%

Skarb Państwa

14 głosów
20%

Po połowie winny urzędnik i Skarb Państwa

69 głosów
1%

Odszkodowania nie powinny być zasądzane w czasie kryzysu

4 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Na emeryturę w wieku 67 lat
http://sxc.hu/

Na emeryturę w wieku 67 lat

Stopniowe podwyższenie wieku emerytalnego do 67 lat w ciągu 17 lat, z możliwością wcześniejszej emerytury od 65 roku życia, przy długim, co najmniej czterdziestoletnim okresie pracy, proponuje PKPP Lewiatan w „Białej Księdze".

Zmiany od 2015 roku

Zmiany dotyczyłyby kobiet urodzonych w 1955 roku i później oraz mężczyzn urodzonych w 1960 roku i w kolejnych latach. Proponujemy, aby wiek emerytalny kobiet podnosić stopniowo od 2015 roku, co roku o 6 miesięcy, tak żeby osiągnąć 67 lat w 2028 roku. Podwyższanie wieku emerytalnego mężczyzn rozpoczęłoby się w 2025 roku i trwało 4 lata. W ten sposób również mężczyźni w 2028 roku przechodziliby na emeryturę w wieku 67 lat.

Wyższa składka emerytalna

Jeśli nie wydłuży się okresu aktywności zawodowej Polaków, to utrzymanie w nowym systemie emerytalnym relacji przeciętnej emerytury do przeciętnego wynagrodzenia na obecnym poziomie 59 proc. będzie wymagało podniesienia składki emerytalnej z obecnych 19,52 proc. do 30 proc. Gdyby składka się nie zmieniła, wtedy relacja emerytur do płac spadłaby w najlepszym razie do około 35 proc. Aby przy niezmienionej składce utrzymać relację emerytur do płac na obecnym poziomie, Polacy powinni przechodzić na emeryturę przynajmniej 6 lat później niż obecnie. Jeżeli mamy mieć „godną" emeryturę, to okres jej pobierania powinien być trzy razy krótszy niż czas pracy. Skoro nasze życie wydłuża się o jeden rok, mniej więcej co sześć lat, to i wiek emerytalny, co sześć lat powinien być podnoszony - mówi Jeremi Mordasewicz, doradca zarządu PKPP Lewiatan.

Minimalny wiek emerytalny

Minimalny ustawowy wiek emerytalny ma istotny wpływ na wiek, w jakim ludzie najczęściej decydują się zakończyć pracę. Ze względu na nową formułę emerytalną (silniej niż dotychczas wiążącą wiek przejścia na emeryturę z wysokością świadczenia) i zachodzące zmiany społeczno-demograficzne (późniejsze wchodzenie na rynek pracy po dłuższym okresie edukacji, wydłużające się trwanie życia, mniejsza dzietność) konieczne jest stopniowe podnoszenie wieku emerytalnego, najpierw kobiet a następnie mężczyzn. Jest to niezbędne, aby poprawić relację liczby pracujących do liczby emerytów i zmniejszyć ryzyko ubóstwa w starszym wieku.

W ostatnich latach w wielu krajach Europy Zachodniej, w Belgii, Wielkiej Brytanii, Austrii, zaczęto podwyższać wiek emerytalny kobiet, aby zrównać go z wiekiem emerytalnym mężczyzn. W Islandii, Danii i Norwegii wiek emerytalny dla obu płci już teraz wynosi 67 lat, a w najbliż¬szych latach osiągnie ten poziom w Niemczech i Wielkiej Brytanii.

 

Źródło: PKPP Lewiatan

Loading Comments
Zainteresuje cię także