Gorące tematy
Czy przywrócenie odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodu?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
14%

Jest sprawiedliwe, bo twórcy uzyskują niskie zarobki?

8 głosów
62%

Jest niesprawiedliwe w stosunku do pozostałych podatników?

36 głosów
24%

Powinno zostać rozszerzone o kolejne grupy zawodowe?

14 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Na co przeznaczany jest Twój 1%
Fundacja Rosa

Na co przeznaczany jest Twój 1%

Zastanawiasz się, na co OPP przeznaczają fundusze, pozyskane w ramach wpłat z 1% podatku dochodowego? Fundacja Rosa finansuje z nich działania w obszarach zdrowia i edukacji. Jednym z prowadzonych przez organizację projektów jest Rakoobrona.

Czym jest Rakoobrona? To ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna, skierowana do młodzieży szkolnej w wieku 14-19 lat i skupiająca się na trzech chorobach nowotworowych: raku płuca, raku szyjki macicy oraz czerniaku skóry. Do głównych celów projektu należy kształtowanie wśród młodych osób postaw prozdrowotnych, pokazanie realności zagrożenia zachorowania na nowotwór oraz zachęcenie do zmiany zachowań, zgodnie z hasłem: „Najlepszy czas na działanie jest TERAZ!”.

 

Kampania stanowi odpowiedź na niski poziom wiedzy Polaków na temat chorób nowotworowych. Przed startem projektu przeprowadzono badania ankietowe i fokusowe wśród 1500 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całego kraju. Na ich podstawie stwierdzono, że rak, według uczniów, jest chorobą nieuleczalną i nierozerwalnie łączy się ze śmiercią. Młodzież ma trudności z określeniem samego pojęcia (nowotwór złośliwy a rak), przyczyn choroby, jej objawów, a także sposobów zapobiegania i leczenia.

 

Głównym punktem projektu są lekcje w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Placówki bezpłatnie otrzymują płyty DVD z filmem dokumentalno-edukacyjnym „Gra z rakiem” przedstawiającym historie trzech pacjentów onkologicznych, przewodniki dla nauczycieli oraz inne materiały drukowane. Przy ich pomocy pedagodzy przeprowadzają zajęcia na temat profilaktyki raka szyjki macicy, raka płuca i czerniaka skóry.

 

Rakoobrona to także gra na urządzenia mobilne – RKBN Defenders, bezpłatne badania pod kątem czerniaka skóry w czarnym namiocie RKBN i inne wydarzenia specjalne; warsztaty z zespołem RKBN, konkurs RKBN Fest oraz działalność w mediach społecznościowych.

 

I edycja kampanii, trwająca od marca 2014 do kwietnia 2015 r., w stu procentach była finansowana ze środków pozyskanych w ramach corocznego przekazywania 1% podatku dochodowego na OPP. Wzięło w niej udział ponad 330 szkół z całego kraju – około 73 tys. uczniów i 2,5 tys. nauczycieli.

 

Więcej o kampanii na: www.rakoobrona.pl

 

 

Fundacja Rosa powstała w 2004 roku. Od tego czasu aktywnie działa w Polsce jako organizacja pożytku publicznego. Fundusze, które otrzymuje w ramach corocznej akcji przekazywania 1% podatków na cele charytatywne, przeznacza na wspomaganie dzieci i młodzieży w obszarach zdrowia i edukacji. Funkcjonowanie Fundacji Rosa opiera się na działaniach systemowych, w ramach których prowadzone są m.in. projekty: „Lekki Tornister”, „Kartka ze Szpitala”, „Twoja Szkoła”, „Rakoobrona” oraz zajęcia w Świetlicy Terapeutycznej Fundacji Rosa. Swoją siedzibę ma we Wrocławiu.

Więcej informacji o działaniach organizacji: www.fundacjarosa.pl oraz www.rakoobrona.pl.

 

Loading Comments