Gorące tematy
Czy umowy o dzieło należy oskładkować składkami ZUS?
Wyniki sondażu: sondaż 480 głosów
34%

Tak

162 głosów
58%

Nie

276 głosów
8%

Zależy od wysokości zarobków

37 głosów
1%

Nie mam zdania

5 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Na co przeznaczamy Twój 1%: Twoja Szkoła
Fundacja Rosa
Fundacja ROSA

Na co przeznaczamy Twój 1%: Twoja Szkoła

Edukacja najmłodszego pokolenia jest niezwykle ważna dla całego społeczeństwa. Od tego, jakie szanse stworzymy obecnym uczniom, zależy poziom wykształcenia Polaków w przyszłości. Mając to na uwadze, Fundacja Rosa od kilku lat prowadzi program Twoja Szkoła, wspierając efektywną naukę dzieci i młodzieży.

Pomysł na realizację programu Twoja Szkoła zrodził się w 2008 roku. Od tego czasu na indywidualnych kontach placówek edukacyjnych zbierane są fundusze pozyskiwane z 1% podatku dochodowego. Do projektu może przystąpić każda polska szkoła. Z pomocy skorzystało już prawie 2000 z nich.

 

Zebrane przez szkołę fundusze, w porozumieniu z Fundacją Rosa, są przeznaczane na zakup najnowocześniejszych narzędzi, pozwalających uczniom zdobywać wiedzę na wysokim poziomie, m.in. sprzętu komputerowego, książek czy tablic multimedialnych. O tym, co jest w danym miejscu najbardziej potrzebne, decyduje dyrektor placówki, biorąc pod uwagę  cele i charakter programu.

 

Dzięki Twojej Szkole podatnicy mają realny wpływ na polepszenie warunków kształcenia dzieci i młodzieży w swoim mieście lub regionie, a co za tym idzie – przyczyniają się do budowania mądrego społeczeństwa.

Fundacja Rosa powstała w 2004 roku. Od tego czasu aktywnie działa w Polsce jako organizacja pożytku publicznego. Fundusze, które otrzymuje w ramach corocznej akcji przekazywania 1% podatków na cele charytatywne, przeznacza na wspomaganie dzieci i młodzieży w obszarach zdrowia i edukacji. Funkcjonowanie Fundacji Rosa opiera się na działaniach systemowych, w ramach których prowadzone są m.in. projekty: „Lekki Tornister”, „Kartka ze Szpitala”, „Twoja Szkoła”, „Rakoobrona” oraz zajęcia w Świetlicy Terapeutycznej Fundacji Rosa. Swoją siedzibę ma we Wrocławiu.

Więcej informacji o działaniach organizacji: www.fundacjarosa.pl oraz www.rakoobrona.pl.

Loading Comments