Na co przeznaczamy Twój 1%: Świetlica Terapeutyczna...
Fundacka Rosa
Fundacja Rosa

Na co przeznaczamy Twój 1%: Świetlica Terapeutyczna Fundacji Rosa

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

We Wrocławiu znajduje się niewiele miejsc, w których dzieciom z różnymi niepełnosprawnościami oferuje się bezpłatną pomoc. Z myślą o nich Fundacja Rosa postanowiła otworzyć Świetlicę Terapeutyczną. Jej podopieczni – dzieci z orzeczeniem o: potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania, wczesnego wspomagania rozwoju lub zajęć rewalidacyjno–wychowawczych – uczestniczą tam w terapiach dobranych do ich potrzeb.

 

W Świetlicy Terapeutycznej Fundacji Rosa odbywają się zarówno zajęcia indywidualne, jak i grupowe, w tym terapia we wzorcowej Sali Doświadczania Świata, bazująca na stymulacji polisensorycznej. Odpowiednio dobrane impulsy słuchowe, wzrokowe, dotykowe, zapachowe oraz kinestetyczne z jednej strony aktywizują uczestnika ćwiczeń, z drugiej – pozwalają mu na odpoczynek i wyciszenie.

 

W ramach warsztatów grupowych – muzykoterapii, biblioterapii i arteterapii – podopieczni Świetlicy wyzwalają swą kreatywność, uczą się i integrują przy pomocy sztuki, muzyki, tańca, ruchu, baśni, filmu, elementów teatru oraz wspólnej zabawy. Podczas terapii indywidualnej dziecko pracuje z pedagogiem, psychologiem, logopedą bądź neurologiem.

 

Na zajęcia do Świetlicy Terapeutycznej uczęszcza 85 podopiecznych. Czuwa nad nimi 9 terapeutów i kilkoro wolontariuszy. Terapia jest dla dzieci bezpłatna dzięki podatnikom, którzy przekazali 1% podatku dochodowego na rzecz Fundacji Rosa.

 

 

 

Fundacja Rosa powstała w 2004 roku. Od tego czasu aktywnie działa w Polsce jako organizacja pożytku publicznego. Fundusze, które otrzymuje w ramach corocznej akcji przekazywania 1% podatków na cele charytatywne, przeznacza na wspomaganie dzieci i młodzieży w obszarach zdrowia i edukacji. Funkcjonowanie Fundacji Rosa opiera się na działaniach systemowych, w ramach których prowadzone są m.in. projekty: „Lekki Tornister”, „Kartka ze Szpitala”, „Twoja Szkoła”, „Rakoobrona” oraz zajęcia w Świetlicy Terapeutycznej Fundacji Rosa. Swoją siedzibę ma we Wrocławiu.

Więcej informacji o działaniach organizacji: www.fundacjarosa.pl oraz www.rakoobrona.pl.

Loading Comments
Gorące tematy
Z jakich środków powinno być finansowane leczenie Polaków?
Wyniki sondażu: sondaż 27 głosów
67%

W całości ze składki zdrowotnej

18 głosów
11%

W całości z prywatnych środków pacjenta

3 głosów
22%

Po połowie ze składki zdrowotnej i z prywatnych środków pacjenta

6 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
ULGA TERMOMODERNIZACYJNA — odliczenie montażu fotowoltaiki i pompy ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych