Gorące tematy
Kto powinien mieć obowiązek używania kas fiskalnych?
Wyniki sondażu: sondaż 211 głosów
59%

Wszyscy przedsiębiorcy bez wyjątku

125 głosów
27%

Przedsiębiorcy osiągający duże obroty

56 głosów
14%

Niektóre grupy zawodowe

30 głosów
Kalendarz podatnika
Modyfikacje we wniosku o wydanie interpretacji podatkowej
Redakcja
http://sxc.hu/

Modyfikacje we wniosku o wydanie interpretacji podatkowej

Podziel się tym artykułem:   

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2011 roku zmienia rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku wprowadzonego w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów (z dnia 20 czerwca 2007 roku) w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego.

W wyniku tych poprawek dyrektorowi izby skarbowej w Łodzi udzielono upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego w imieniu ministra finansów oraz przydzielono mu pewien zakres terytorialny objęty jego działaniem. Dotychczas rozpatrzenie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej podmiotów z siedzibą lub miejscem zamieszkania w województwach lubelskim, łódzkim, opolskim i świętokrzyskim podlegały pod dyrektorów izb skarbowych w Warszawie, Poznaniu i Katowicach. Po wprowadzeniu zmian ich rozpatrywaniem zajmie się dyrektor izby skarbowej w Łodzi.

 

Oprócz modyfikacji istniejących części Al oraz E wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN, wprowadzono również nową część D  – „Dane pełnomocnika lub osoby upoważnionej”. Zmiany w części Al wiązały się m.in. z okrojeniem obszaru działalności dyrektora izby skarbowej w Katowicach (wykreślenie słów „opolskim” i „świętokrzyskim”) oraz dodaniem pozycji dyrektora izby skarbowej w Łodzi wraz ze wskazaniem właściwości miejscowej i adresem do korespondencji tego organu.

 

Nowa część (D), obejmuje pozycje 36-48 dotyczące danych identyfikacyjnych pełnomocnika lub osoby upoważnionej, jak również dane w zakresie adresu do doręczeń. Dzięki tej zmianie możliwa będzie szybka identyfikacja odbiorcy korespondencji, co z kolei zmniejszy możliwość wystąpienia pomyłek przy doręczeniach. Zmiany wprowadzone przez rozporządzenie dotyczą dodatkowo części J wniosku ORD-IN oraz druku ORD-IN/A stanowiącym załącznik do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.

 

Modyfikacje zawarte w rozporządzeniu Ministra Finansów z 1 marca 2011 roku, wejdą w życie 1 kwietnia br. 

Podziel się tym artykułem: