Mizerne odsetki na kontach firmowych, ale są wyjątki
http://sxc.hu/

Mizerne odsetki na kontach firmowych, ale są wyjątki

Przedsiębiorcy mogą liczyć na oprocentowanie kont firmowych tylko w nielicznych bankach. Do tego miesięczny zysk dla tej samej kwoty waha się od 17 gr do 115 zł. Najlepszą ofertę dla mikrofirm ma obecnie Idea Bank.

Tylko 10 z 28 przepytanych przez Tax Care banków proponuje najmniejszym przedsiębiorcom oprocentowanie firmowych kont (przy czym jeden z nich nie stosuje stawek procentowych, tylko premię kwotową). Co więcej, często jest to oprocentowanie symboliczne. Przykładowo, w PKO BP i Kredyt Banku stawka wynosi zaledwie 0,01%, co oznacza, że w przypadku salda na rachunku w wysokości 25 tys. zł odsetki wyniosą 2,5 zł w skali roku, czyli… ok. 21 gr miesięcznie. Niewiele więcej, bo 0,1% w skali roku oferuje Volkswagen Bank, co przy tej samej kwocie salda daje 25 zł odsetek w skali roku, czyli niespełna 2,1 zł miesięcznie.

Zasady oprocentowania najlepszych kont firmowych

Bank Nazwa konta  Oprocentowanie
Idea Bank Konto Firma To Zysk Minimalna stawka oprocentowania to 5%.

5% + 0,25 pkt proc. wpływ na rachunek: 10 001 zł – 20 tys. zł
5% + 0,50 pkt proc. wpływ na rachunek: 20 001 zł – 40 tys. zł
5% + 0,75 pkt proc. wpływ na rachunek: 40 001 zł – 50 tys. zł
5% + 1,00 pkt proc. wpływ na rachunek: 50 001 zł i wyższy

W kolejnych latach oprocentowanie uzależnione jest od stopy WIBOR. Zasada jest analogiczna, jak w pierwszym roku: każde 10 000 zł miesięcznego wpływu na konto podnosi oprocentowanie o 0,25 pkt. proc.

FM Bank Konto na 5-tkę 0% - poniżej 3 tys. zł salda
5,5% - 3 tys. zł - 50 tys. zł
1% - powyżej 50 tys. zł
Getin Noble Bank Moja Firma 3 wysokość premii za każde 5 tys. zł średniego salda: 10 zł max 19 zł
Getin Noble Bank Moja firma 30 wysokość premii za każde 5000 zł średniego salda: 10 zł max 35 zł
Kredyt Bank Pakiet Direct  0,01%
Meritum Bank Meritum Bez Granic 0% - 0 - 24 999,99 zł salda
0,5% - 25 tys. zł - 99 999,99 zł
1,5% - 100 tys. zł - 249 999,99 zł
2,5% - 250 tys. zł i powyżej
MultiBank MultiPlus Business Max 2,4% - Business Class
2,4% - Business Medicus
2,4% - e-Business Class
2,4% - Plan FinansowaniaBiznesu
2,6% - First Class
PKO BP Pakiet Biznes Debiut 18  0,01%
Polbank EFG Dynamiczne Konto Firmowe 0% - 0 - 4999,99 salda
3% - 5 000 - 9999,99
4% - 10 000 i więcej
Toyota Bank Rachunek firmowy 0,25% - 49 999,99 zł salda
0,75% - 50 000 - 99 999,99 zł
1,25% - 100 000 - 149 999,99 zł
1,75% - 150 000 zł i więcej
Volkswagen Bank Plus Konto Biznes  0,10%

Źródło: Tax Care, maj 2012 r.

Większe wpływy, większy zysk

A teraz uwzględnijmy taką samą kwotę dla najlepiej oprocentowanych kont firmowych na rynku. Najlepszą pod tym względem ofertę ma w tej chwili Idea Bank – oprocentowanie rachunku „Konto Firma To Zysk”, przeznaczonego dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, rozpoczyna się od 5% w skali roku. Im wyższe wpływy, tym większy zysk – każde 10 tys. zł podwyższa stawkę oprocentowania o 0,25 pkt procentowego. Oznacza to, że w przypadku kwoty 25 tys. zł, 5-proc. stawka zostaje zwiększona o 0,5 pkt proc., w efekcie czego przychód z odsetek w skali miesiąca wyniesie 114,9 zł. Przy założeniu, że co miesiąc konto byłoby zasilane taka sama kwotą, przychód w skali roku wyniósłby 1379 zł. Oprocentowanie rachunków firmowych w Idea Banku jest zatem porównywalne z najlepszymi stawkami rocznych depozytów dla mikroprzedsiębiorstw, do tego mają one nad lokatami dużą przewagę, wyjątkowo istotną właśnie dla przedsiębiorców. Z konta firmowego Idea Banku, który ma charakter rachunku rozliczeniowego, pieniądze można wypłacić w każdej chwili bez żadnych konsekwencji. Można zatem mieć i wysokie odsetki, i pieniądze do natychmiastowej dyspozycji, np. na niezaplanowane, a niezbędne dla firmy zakupy. Natomiast zerwanie lokaty terminowej przed czasem powoduje utratę odsetek.

Wyższe stawki nie dla wszystkich

Wysoką 5,5% stawkę oprocentowania konta firmowego proponuje również FM Bank (dla „Konta na 5-tkę”). Mogą jednak liczyć na nią tylko przedsiębiorcy, u których codziennie na rachunku znajdują się kwoty w przedziale 3 tys. – 50 tys. zł. Kwoty poniżej 3 tys. zł nie są w ogóle oprocentowane, natomiast oprocentowanie kwot powyżej 50 tys. zł spada do 1%. Relatywnie wysoką, 4-proc. stawkę dla kont firmowych (nieco wyższe od średniego oprocentowania rocznych lokat firmowych) proponuje także Polbank, ale tylko dla kwot od 10 tys. zł.

Zamiast Belki podatek dochodowy

Ponieważ zysk z oprocentowania kont firmowych jest traktowany za przychód z działalności gospodarczej, nie jest opodatkowany 19-proc. podatkiem od zysków kapitałowych – przedsiębiorcy zobowiązani są uiszczenia podatku dochodowego. Oznacza to, że przedsiębiorcy, którzy mają możliwość obniżenia przychodu za pomocą kosztów, mogą płacić niższy podatek w porównaniu z podatkiem Belki. Tym bardziej że w przypadku opodatkowania działalności gospodarczej skalą podatkową czy ryczałtem sama wysokość podatku jest niższa niż 19% - w przypadku relatywnie niskiego dochodu stawka wynosi 18% (skala podatkowa) lub nawet 3% (ryczałt).

 

Agata Szymborska-Sutton, Tax Care
Współpraca: Magdalena Piórkowska
Taxcare.pl

tax-care---logo-150

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób najczęściej wykonujecie Państwo przelewy?
sondaż 143 głosów
48%

przez telefon

68 głosów
49%

z komputera

70 głosów
1%

w oddziale w banku

1 głosów
3%

na poczcie lub w punktach opłat

4 głosów

GŁOSUJ

Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także