Gorące tematy
Czy 500 zł na dziecko to dobry pomysł?
Wyniki sondażu: sondaż 463 głosów
20%

Tak, gdyż przyczyni się do większej ilości urodzeń dzieci

93 głosów
21%

Nie, gdyż pieniądze trafią do niewłaściwych rodzin

96 głosów
59%

Nie jest to wystarczająca zachęta dla rodziców do posiadania dzieci

274 głosów
Kalendarz podatnika
Ministerstwo Finansów namawia pracodawców do przesyłania...
Kamil Sztandera
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Ministerstwo Finansów namawia pracodawców do przesyłania PIT-11 przez internet

Podziel się tym artykułem:   

Płatnicy do końca lutego mają obowiązek dostarczyć do urzędu skarbowego informacje o dochodach swoich pracowników. Coraz więcej osób decyduje się to zrobić za pomocą systemu e-deklaracje.

Składając e-PIT oszczędzasz czas i pieniądze

Jak wynika z danych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów, w ubiegłym roku do urzędów skarbowych wpłynęło 11 milionów dokumentów elektronicznych, w tym ponad 2 miliony zeznań rocznych e-PIT. Jak podkreśla resort, ta forma składania dokumentów podatkowych pozwala zaoszczędzić zarówno czas, jak i pieniądze w porównaniu z rozliczeniem w tradycyjnej formie papierowej. Jest to szczególnie istotne w przypadku instytucji i firm zatrudniających dużą liczbę pracowników.

Płatnicy za pośrednictwem internetu najczęściej przesyłają PIT-11 oraz PIT-8C.  O dynamicznie rosnącej popularności tej formy przesyłania informacji i deklaracji podatkowych przez pracodawców świadczy fakt, że w 2011 r. złożono ponad 2 miliony elektronicznych PIT-11, a w 2012 r. ponad 4 miliony.
 

Płatnik musi posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny

Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, pracodawca musi spełnić jeden warunek, aby móc przesyłać dokumenty podatkowe pracowników przez internet.  Powyższym wymogiem jest konieczność jednorazowego złożenia we właściwym dla miejsca zamieszkania płatnika urzędzie skarbowym formularza UPL-1 w formie papierowej. Jest to pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy użyciu podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, który płatnik musi posiadać.

Dzięki temu pracodawca będzie mógł przesyłać dokumentację podatkową zatrudnianych przez siebie osób do urzędów skarbowych w całej Polsce. Jeżeli płatnik już wcześniej złożył formularz UPL-1 (np. w ubiegłym roku) i pełnomocnictwo nie zostało odwołane, to nie musi wykonywać tej czynności ponownie.
 

Pracodawco, namów swojego pracownika do złożenia e-PIT!

Jak podkreśla Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Andrzej Parafianowicz, warto rozpowszechnić wśród zatrudnianych przez siebie osób informację o możliwości złożenia rocznego zeznania PIT za pośrednictwem internetu. Pracownicy w przeciwieństwie do płatników odprowadzających zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych,  nie muszą używać podpisu elektronicznego z kwalifikowanym certyfikatem.

Wystarczy, że podatnik nie będący płatnikiem poda następujące dane: imię i nazwisko, datę urodzenia, identyfikator podatkowy (PESEL) oraz kwotę przychodu z zeznania za poprzedni rok podatkowy (2011 r.). W prosty sposób e-PIT można wypełnić za pomocą programu PIT 2012/2013.Podatnik.info 


Podziel się tym artykułem: