Ministerstwo Zdrowia ogranicza dostęp do leczenia jaskry i...
http://sxc.hu/

Ministerstwo Zdrowia ogranicza dostęp do leczenia jaskry i zaćmy

Od 1 stycznia 2012 r. dostęp do leczenia zaćmy i jaskry zostanie ograniczony. Jak nam wiadomo, tylko na Śląsku blisko 80% szpitali, zarówno publicznych jak i niepublicznych, utraci prawo do wykonywania tego typu świadczeń. W wyniku tego wydłużą się kolejki pacjentów oczekujących na ww. zabiegi.

Kłopotliwy zapis w rozporządzeniu

- Taka sytuacja jest spowodowana zapisem, jaki znalazł się w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2011 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, według którego w skład personelu uprawnionego do wykonywania tych świadczeń powinna wchodzić pielęgniarka - specjalistka w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego - mówi Wiceprezydent Pracodawców RP Andrzej Mądrala. Spełnienie takiego zapisu jest w praktyce niewykonalne, ponieważ liczba osób legitymujących się takim wykształceniem jest stanowczo za mała i nie pozwala na zapewnienie wystarczającej dostępności do leczenia. Takich pielęgniarek nie mają zarówno szpitale publiczne jak też niepubliczne.

Brak rezerw kadrowych

Wprowadzając wymóg Ministerstwo Zdrowia nie przeanalizowało dostępności kadry i możliwości spełnienia nowego wymogu. - Co ciekawe, pojawia się on w okulistyce, gdzie faktyczny udział pielęgniarki w przebiegu całego zabiegu jest niewielki. Takiego wymogu nie stawia się np. w kardiochirurgii, chirurgii naczyniowej, torakochirurgii, chirurgia ogólnej i onkologicznej, gdzie pielęgniarka w znacznie większym zakresie wspomaga pracę zespołu lekarskiego - twierdzi Wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych (OSSP), Krzysztof Macha.

Pracodawcy RP już od początku zwracali uwagę na ten problem i jego możliwe konsekwencje. - Rozmawialiśmy o tej sprawie z Ministerstwem Zdrowia i byliśmy wielokrotnie zapewniani, że wymóg posiadania pielęgniarki operacyjnej będzie możliwie szeroko interpretowany - mówi Andrzej Mądrala.

Tymczasem doświadczenia z kontraktowania w Śląskim Oddziale Wojewódzkim pokazują, że NFZ wymóg ten czyta literalnie i odrzuca ofertę wszystkich świadczeniodawców, którzy nie posiadają pielęgniarki z wymaganą specjalizacją. Zdaniem Pracodawców RP Minister Zdrowia powinien niezwłocznie interweniować i dostosować wymogi do realiów. - Nie jesteśmy przeciwni nowemu wymogowi, ale potrzebujemy minimum trzech lat, aby go spełnić - tyle wynosi czas niezbędny na zdobycie nowej specjalizacji - podkreśla przedstawiciel OSSP.

Należy powtórzyć konkursy w niektórych województwach

Zdaniem Pracodawców RP istnieje konieczność zastosowania jak najszybszej odautorskiej interpretacji zapisu mówiącego o konieczności posiadania pielęgniarki operacyjnej oraz powtórzenia konkursów przeprowadzonych w niektórych województwach. Ponadto, niezbędne jest jak najszybsza nowelizacja (przed końcem roku) rozporządzenia z dn. 15 września br. W przeciwnym razie z dniem 1 stycznia 2012 roku NFZ będzie miał obowiązek rozwiązać umowy na leczenie jaskry i zaćmy we wszystkich województwach ze szpitalami, które nie posiadają pielęgniarki ze specjalizacją w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego.

 

Źródło: Pracodawcy RP

Loading Comments
Gorące tematy
Czy elastyczny czas pracy pomoże w skutecznej walce z bezrobociem?
Wyniki sondażu: sondaż 81 głosów
20%

Tak

16 głosów
74%

Nie

60 głosów
6%

Pozostanie bez wpływu na wskaźnik bezrobocia

5 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także