Ministerstwo Sprawiedliwości chce wprowadzenia nowych...
http://sxc.hu/
Kancelaria Prawna Skarbiec

Ministerstwo Sprawiedliwości chce wprowadzenia nowych procedur dla firm w kłopotach finansowych

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Założenia zmian w Prawie upadłościowym i naprawczym, a także nowej ustawy – Prawo restrukturyzacyjne mają doprowadzić do zapewnienia firmom oraz ich kontrahentom skutecznych metod restrukturyzacji, przyspieszenie restrukturyzacji i upadłości oraz wprowadzenie zasady nowej szansy dla firm, które z powodu sytuacji ekonomicznej w kraju znalazły się w trudnym położeniu finansowym.

Nowe formy pomocy dla firm

W Prawie restrukturyzacyjnym znajdą się cztery rodzaje postępowań: dwa uproszczone postępowania układowe, postępowanie układowe oraz sanacyjne. Będą one dostosowane do aktualnej sytuacji finansowej danej firmy. Przy wszystkich postępowaniach restrukturyzacyjnych będą miały zastosowanie zasady dotyczące propozycji układowych, zawarcia, zatwierdzenia, zmiany i uchylenia układu. Dodatkowo będą wprowadzone metody ochrony aktywnych wierzycieli, wzmocnieniu ulegnie ich wpływ na decyzje sądu.

Zmiany w Prawie upadłościowym i naprawczym

W Prawie upadłościowym i naprawczym uchylone będą przepisy dotyczące postępowania naprawczego, postępowania restrukturyzacyjne znajdą się bowiem w ustawie – Prawo restrukturyzacyjne.

Założenia zmian w Prawie upadłościowym i naprawczym przewidują wprowadzenie precyzyjnej definicji stanu niewypłacalności. Dłużnik będzie niewypłacalny, jeżeli utraci zdolność do regulowania swoich pieniężnych zobowiązań, a w chwili złożenia wniosku o upadłość opóźnienia w regulowaniu zobowiązań pieniężnych przekroczą 3 miesiące. Wydłużeniu ulegnie termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości – obecnie wynosi on 2 tygodnie, po zmianach wyniesie miesiąc. Obowiązek złożenia wniosku o upadłość nie będzie dotyczył pełnomocników i prokurentów, z wyłączeniem pełnomocnika spółki kapitałowej w organizacji, kiedy jest on powołany do reprezentowania spółki.

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad wprowadzeniem internetowego Centralnego Rejestru Upadłości, dlatego zmienią się zasady dokonywania ogłoszeń w postępowaniu upadłościowym.

Doprecyzowane będą przepisy dotyczące bezskuteczności czynności upadłego, dokonane przed ogłoszeniem upadłości. Chodzi tu np. o uznanie za bezskuteczne w stosunku do masy upadłości cesje wierzytelności przyszłych, jeżeli wierzytelność powstanie po ogłoszeniu upadłości oraz uznanie za bezskuteczne czynności między upadłym a jego konkubentem lub upadłym a osobą (osobami) wspólnie z nim gospodarującą (gospodarującymi).

Zgłoszenia wierzytelności będzie można składać także w formie elektronicznej. Obecna licencja syndyka ma być zastąpiona wymogiem posiadania licencji doradcy restrukturyzacyjnego.

Z założeń powstanie teraz projekt ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz projekt zmian w ustawach.


Kancelaria Prawna Skarbiec 

Loading Comments
Gorące tematy
Kto powinien mieć obowiązek używania kas fiskalnych?
Wyniki sondażu: sondaż 211 głosów
59%

Wszyscy przedsiębiorcy bez wyjątku

125 głosów
27%

Przedsiębiorcy osiągający duże obroty

56 głosów
14%

Niektóre grupy zawodowe

30 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Wkrótce odbędzie się V Polski Kongres Prawa Upadłościowego i Naprawczego - INSO 2013