Gorące tematy
Jaka jest najkorzystniejsza forma opodatkowania?
Wyniki sondażu: sondaż 2 głosów
50%

skala podatkowa

1 głosów
0%

podatek liniowy

0 głosów
50%

ryczałt

1 głosów
0%

karta podatkowa

0 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Ministerstwo określa na jakie dziedziny zostaną...
http://sxc.hu/

Ministerstwo określa na jakie dziedziny zostaną przeznaczone fundusze unijne w latach 2014-2020

W ramach polityki spójności po 2013 r. wzrosną wydatki na obszary związane z badaniami naukowymi, gospodarką niskoemisyjną oraz włączeniem społecznym. Zmniejszenie alokacji przewidywane jest m.in. na inwestycje w infrastrukturę transportową.

Rozpoczął się proces przygotowania strategicznych dokumentów dot. polityki spójności po 2013 r. Odpowiedzialne za prace Ministerstwo Rozwoju Regionalnego określiło uwarunkowania, będące punktem wyjścia do opracowania umowy partnerskiej oraz systemu programowania i wdrażania funduszy europejskich w latach 2014-2020. W opracowanym przez Ministerstwo materiale określono między innymi przewidywane zmiany w przyszłej perspektywie odnośnie udziału poszczególnych celów tematycznych w strukturze wydatków.

Ministerstwo stawia na innowacje, ochronę środowiska oraz walkę z bezrobociem

Mocniejszy akcent niż do tej pory zostanie położony na wspieraniu następujących obszarów: badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje; przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną, oraz kapitał ludzki (zatrudnienie, edukacja, włączenie społeczne). Niewielkie zmiany (wzrost lub spadek) zaproponowano w obszarach dot. technologii informacyjno-komunikacyjnych, podnoszenia konkurencyjności MŚP oraz zmiany klimatu. Wielkość środków na wsparcie inwestycji spadnie natomiast w obszarze zrównoważonego transportu (wciąż jednak cel ten pochłonie największą część alokacji dla Polski) oraz ochrony środowiska naturalnego (w wyniku mniejszego udziału EFRR i ring fencingów). Takie zmiany będą w dużej mierze konsekwencją uzgadnianej obecnie na poziomie unijnym obowiązkowej koncentracji wydatków m.in. na szeroko rozumianej innowacyjności i na rozwoju kapitału ludzkiego.

 

Źródło: PKPP Lewiatan

Loading Comments
Zainteresuje cię także