Ministerstwo określa na jakie dziedziny zostaną...
http://sxc.hu/

Ministerstwo określa na jakie dziedziny zostaną przeznaczone fundusze unijne w latach 2014-2020

W ramach polityki spójności po 2013 r. wzrosną wydatki na obszary związane z badaniami naukowymi, gospodarką niskoemisyjną oraz włączeniem społecznym. Zmniejszenie alokacji przewidywane jest m.in. na inwestycje w infrastrukturę transportową.

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Rozpoczął się proces przygotowania strategicznych dokumentów dot. polityki spójności po 2013 r. Odpowiedzialne za prace Ministerstwo Rozwoju Regionalnego określiło uwarunkowania, będące punktem wyjścia do opracowania umowy partnerskiej oraz systemu programowania i wdrażania funduszy europejskich w latach 2014-2020. W opracowanym przez Ministerstwo materiale określono między innymi przewidywane zmiany w przyszłej perspektywie odnośnie udziału poszczególnych celów tematycznych w strukturze wydatków.

Ministerstwo stawia na innowacje, ochronę środowiska oraz walkę z bezrobociem

Mocniejszy akcent niż do tej pory zostanie położony na wspieraniu następujących obszarów: badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje; przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną, oraz kapitał ludzki (zatrudnienie, edukacja, włączenie społeczne). Niewielkie zmiany (wzrost lub spadek) zaproponowano w obszarach dot. technologii informacyjno-komunikacyjnych, podnoszenia konkurencyjności MŚP oraz zmiany klimatu. Wielkość środków na wsparcie inwestycji spadnie natomiast w obszarze zrównoważonego transportu (wciąż jednak cel ten pochłonie największą część alokacji dla Polski) oraz ochrony środowiska naturalnego (w wyniku mniejszego udziału EFRR i ring fencingów). Takie zmiany będą w dużej mierze konsekwencją uzgadnianej obecnie na poziomie unijnym obowiązkowej koncentracji wydatków m.in. na szeroko rozumianej innowacyjności i na rozwoju kapitału ludzkiego.

 

Źródło: PKPP Lewiatan

Loading Comments
Gorące tematy
Czy podatnicy dojeżdżający do pracy służbowym autem powinni płacić podatek?
Wyniki sondażu: sondaż 414 głosów
63%

Tak

260 głosów
35%

Nie

144 głosów
2%

Nie mam zdania

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Jak Unia marnotrawi pieniądze?