Gorące tematy
Czy elastyczny czas pracy pomoże w skutecznej walce z bezrobociem?
Wyniki sondażu: sondaż 81 głosów
20%

Tak

16 głosów
74%

Nie

60 głosów
6%

Pozostanie bez wpływu na wskaźnik bezrobocia

5 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Ministerstwo Finansów namawia pracodawców do przesyłania...
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Ministerstwo Finansów namawia pracodawców do przesyłania PIT-11 przez internet

Płatnicy do końca lutego mają obowiązek dostarczyć do urzędu skarbowego informacje o dochodach swoich pracowników. Coraz więcej osób decyduje się to zrobić za pomocą systemu e-deklaracje.

Składając e-PIT oszczędzasz czas i pieniądze

Jak wynika z danych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów, w ubiegłym roku do urzędów skarbowych wpłynęło 11 milionów dokumentów elektronicznych, w tym ponad 2 miliony zeznań rocznych e-PIT. Jak podkreśla resort, ta forma składania dokumentów podatkowych pozwala zaoszczędzić zarówno czas, jak i pieniądze w porównaniu z rozliczeniem w tradycyjnej formie papierowej. Jest to szczególnie istotne w przypadku instytucji i firm zatrudniających dużą liczbę pracowników.

Płatnicy za pośrednictwem internetu najczęściej przesyłają PIT-11 oraz PIT-8C.  O dynamicznie rosnącej popularności tej formy przesyłania informacji i deklaracji podatkowych przez pracodawców świadczy fakt, że w 2011 r. złożono ponad 2 miliony elektronicznych PIT-11, a w 2012 r. ponad 4 miliony.
 

Płatnik musi posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny

Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, pracodawca musi spełnić jeden warunek, aby móc przesyłać dokumenty podatkowe pracowników przez internet.  Powyższym wymogiem jest konieczność jednorazowego złożenia we właściwym dla miejsca zamieszkania płatnika urzędzie skarbowym formularza UPL-1 w formie papierowej. Jest to pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy użyciu podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, który płatnik musi posiadać.

Dzięki temu pracodawca będzie mógł przesyłać dokumentację podatkową zatrudnianych przez siebie osób do urzędów skarbowych w całej Polsce. Jeżeli płatnik już wcześniej złożył formularz UPL-1 (np. w ubiegłym roku) i pełnomocnictwo nie zostało odwołane, to nie musi wykonywać tej czynności ponownie.
 

Pracodawco, namów swojego pracownika do złożenia e-PIT!

Jak podkreśla Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Andrzej Parafianowicz, warto rozpowszechnić wśród zatrudnianych przez siebie osób informację o możliwości złożenia rocznego zeznania PIT za pośrednictwem internetu. Pracownicy w przeciwieństwie do płatników odprowadzających zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych,  nie muszą używać podpisu elektronicznego z kwalifikowanym certyfikatem.

Wystarczy, że podatnik nie będący płatnikiem poda następujące dane: imię i nazwisko, datę urodzenia, identyfikator podatkowy (PESEL) oraz kwotę przychodu z zeznania za poprzedni rok podatkowy (2011 r.). W prosty sposób e-PIT można wypełnić za pomocą programu PIT 2012/2013.Podatnik.info 


Loading Comments