Gorące tematy
Najwygodniejszy sposób złożenia PIT-u to?
Wyniki sondażu: sondaż 1007 głosów
78%

elektroniczny

790 głosów
18%

osobiście w urzędzie skarbowym

180 głosów
4%

za pośrednictwem poczty

37 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także
Minimalna wartość zakupów podlegająca zwrotowi VAT dla...
Redakcja
http://sxc.hu/

Minimalna wartość zakupów podlegająca zwrotowi VAT dla podróżnych

Podziel się tym artykułem:   

Projekt rozporządzenia w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może ubiegać się o zwrot podatku VAT wejdzie w życie 1 kwietnia 2011.

Nowe rozporządzenie Ministra Finansów określa minimalną łączną wartość zakupów wraz z podatkiem VAT na sumę 200 zł. Kwota ta wynikać musi z dokumentu wystawionego przez sprzedawcę, dzięki któremu podróżny może żądać zwrotu zapłaconego podatku.Zwrot podatku od towarów Tax Free przysługuje podróżnym, którzy nie posiadają stałego miejsca zamieszkania na terenie Wspólnoty Europejskiej. Ubieganie się o zwrot musi być poparte spełnieniem dwóch warunków. Po pierwsze towary, za które ma być zwrócony podatek, muszą opuścić teren UE w stanie nienaruszonym w terminie do trzech miesięcy po miesiącu zakupu. Po drugie podróżny musi posiadać odpowiedni dokument potwierdzony numerowanym stemplem urzędu celnego, który potwierdzi dotrzymanie wyznaczonych terminów.

Podziel się tym artykułem: