Między spowolnieniem a stagnacją
http://sxc.hu/

Między spowolnieniem a stagnacją

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Ta niewielka zmiana jest bez znaczenia dla przebiegu dominującej w ciągu ostatniego roku tendencji do łagodnego spadku wskaźnika. Miary pomocnicze wskaźnika informujące o sile zmian i ich rozprzestrzenianiu się na poszczególne obszary życia gospodarczego od kilku miesięcy oscylują w okolicach granicy wyznaczającej umownie przejście gospodarki ze stanu stagnacji do stanu spowolnienia gospodarczego.

W sierpniu br. cztery składowe wskaźnika oddziaływały w kierunku jego wzrostu a cztery uległy pogorszeniu w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Najsilniejszy negatywny wpływ na wartości wskaźnika miało w tym miesiącu pogorszenie sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Było to drugie w tym roku tak poważne załamanie ocen przedstawicieli firm na temat ich kondycji finansowej. Poprzednie wystąpiło w kwietniu br. Przedstawiciele wszystkich branż uważają, że kondycja finansowa ich firm pogarsza się. Najgorsze nastroje panują u producentów mebli, wyrobów skórzanych oraz w branży poligraficznej. Do pogorszenia się sytuacji finansowej firm przyczynił się zapewne wzrost cen surowców na światowych rynkach, spadająca w ostatnich miesiącach wartość złotego oraz utrzymywanie nadmiernych zapasów w stosunku do słabnącego popytu.

Słabsze wyniki finansowe przedsiębiorstw wynikają również z pogarszającej się wydajności pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych. W całym 2011 roku nie wykazywała ona tendencji do poprawy, oscylując jedynie wokół zbliżonych do siebie wartości. W ostatnich miesiącach jej spadki są coraz częstsze i głębsze. W najbliższych miesiącach należy liczyć się z podejmowaniem przez firmy działań zmierzających do poprawy wydajności, co przejawiać się będzie przede wszystkim ograniczaniem dynamiki wynagrodzeń oraz redukcją zatrudnienia. Koszty utrzymania siły roboczej stanowią przeciętnie ok. 60% całości kosztów ponoszonych przez firmy, ich ograniczenie to jeden ze sposobów dających najszybsze efekty finansowe. W przeciwnym wypadku firmy będą traciły konkurencyjność, co zagraża zwiększoną liczbą bankructw.

O tym, że firmy dostrzegają konieczność redukcji kosztów i dostosowywania swej działalności do niższej aktywności gospodarki świadczy redukcja zapasów wyrobów gotowych w magazynach firm. Spadek zapasów zwykle świadczy o możliwości pojawienia się dwóch skrajnie różnych tendencji w gospodarce. Pierwsza jest na ogół zapowiedzią ożywienia gospodarczego i pojawia się wówczas, kiedy bieżąca produkcja nie jest w stanie zaspokoić rosnącego popytu i firmy sięgają do zgromadzonych zapasów. Druga tendencja zapowiada spadek aktywności gospodarki i pojawia się wówczas gdy słaby popyt zmusza firmy do ograniczania mocy wytwórczych, redukcji bieżącej produkcji i w konsekwencji stosownego zmniejszenia zapasów. Obecnie wszystko przemawia za tym drugim wariantem, o czym świadczą dane na temat wielkości produkcji sprzedanej przemysłu, która od jesieni ubiegłego roku w zasadzie nie rośnie. Niższe zapasy oznaczają dla firm niższe koszty, co pomoże im złagodzić finansowe skutki spowolnienia gospodarczego.

Kolejna składowa silnie działająca w kierunku spadku wskaźnika to zmniejszający się strumień nowych zamówień. Słabnie on systematycznie od ponad roku. Napływ nowych zamówień nieznacznie wzrósł w ubiegłym miesiącu głównie ze względu na zwiększony ich napływ od krajowych odbiorców. Zamówienia pochodzące od zagranicznych odbiorców kurczą się od ponad roku i tendencja ta była kontynuowana w ostatnich miesiącach. Wśród eksporterów najsilniejszy spadek zamówień dotknął producentów mebli, wyrobów tekstylnych i odzieży, producentów komputerów i wyrobów elektronicznych Zmniejszają się również zamówienia na trwałe dobra konsumpcyjne, takie jak samochody i sprzęt gospodarstwa domowego.

Stosownie do słabszych wyników finansowych przedsiębiorstw, wolniejszego napływu zamówień oraz ogólnej atmosfery zagrożenia recesją w krajach Unii Europejskiej, pogarszają się nastroje przedsiębiorców na temat ogólnych perspektyw rozwojowych kraju.

W czerwcu br. wzrosła podaż pieniądza M3 w ujęciu realnym, co głównie związane było ze wzrostem depozytów gospodarstw domowych. Zmniejszyła się natomiast ilość gotówki w obiegu, co zwykle wiąże się ze słabszą dynamiką sprzedaży detalicznej.

Nieznacznie wzrosła dynamika zadłużenia gospodarstw domowych z tytułu kredytów, jednak zmiana jest niewielka. Od blisko roku obserwujemy odwrót gospodarstw domowych od kredytów przede wszystkim przeznaczanych na zakup mieszkań.

Niewielka poprawa wskaźników giełdowych na warszawskim parkiecie jest na razie enigmatyczna i nie zapowiada trwałego wzrostu.

3-857

 

Maria Drozdowicz
www.biec.org
 

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób rozliczysz się w 2019 r. z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 432 głosów
86%

przez internet przy użyciu programu do rozliczenia PIT-ów

371 głosów
9%

samodzielnie wypełnię papierowy formularz PIT

41 głosów
2%

skorzystam z usług księgowego lub doradcy podatkowego

9 głosów
3%

zrobię to w inny sposób

11 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Czy nadchodzi ożywienie?