Gorące tematy
Czy elastyczny czas pracy pomoże w skutecznej walce z bezrobociem?
Wyniki sondażu: sondaż 81 głosów
20%

Tak

16 głosów
74%

Nie

60 głosów
6%

Pozostanie bez wpływu na wskaźnik bezrobocia

5 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Masz tylko miesiąc na odzyskanie majątku...
http://sxc.hu/
JAT Serwis doradztwa podatkowego on-line

Masz tylko miesiąc na odzyskanie majątku „skonfiskowanego” przez urząd skarbowy

Zapłaciłeś 90.000 zł podatku, w związku z zakupem mieszkania wartego 120.000 zł, ponieważ nie miałeś już dowodów na pochodzenie tych pieniędzy?

Za oszczędności całego życia kupiłeś wymarzoną nieruchomość za 400.000 zł, a urząd skarbowy kazał Ci oddać 300.000 zł?

Przegrałeś postępowanie w sprawie podatku od dochodu z nieujawnionych źródeł przed sądem administracyjnym?

A może dotknęło to członka Twojej rodziny, krewnych, przyjaciół, znajomych lub sąsiadów?

Jeśli tak, to możesz skutecznie wznowić postępowanie i odzyskać utracony majątek. Szansę taką stwarza przełomowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lipca 2013 r., sygn. akt SK 18/09.

Wyrok Trybunału dotyczy całego szeregu zagadnień związanych z podatkiem od nieujawnionych źródeł przychodu i ma fundamentalne znaczenie dla toczących się i przyszłych postępowań w tej sprawie.

Pozwala jednak również na odzyskanie podatku w sytuacji, gdy decyzje urzędu skarbowego w tej sprawie już zapadły i drakoński 75% podatek został już zapłacony.

Masz na to jednak tylko jeden miesiąc od opublikowania wyroku w Dzienniku Ustaw. Wyrok na razie nie został jeszcze opublikowany, ale nastąpi to prawdopodobnie w ciągu kilku najbliższych dni.

Jeśli nie zmieścisz się w tym terminie, zaprzepaścisz bezpowrotnie niepowtarzalną szansę na odzyskanie utraconego majątku!

Żeby skorzystać z dobrodziejstw wyroku TK wystarczy złożyć żądanie wznowienia postępowania do organu, który wydał decyzję ostateczną w ostatniej instancji. Najczęściej będzie to dyrektor Izby Skarbowej.

Podstawę wznowienia postępowania stanowi art. 240 § 1 pkt 8 Ordynacji podatkowej, zaś wniosek o wznowienie postępowania powinien zawierać m.in.: żądanie wznowienia postępowania oraz żądanie uchylenia decyzji ostatecznej i decyzji poprzedzających.

Co ważne, wznowieniu postępowania w tej sprawie nie towarzyszy stres związany z postępowaniem dowodowym, przesłuchaniami świadków, żądaniem oświadczeń majątkowych, itp. 

Sprawa jest na pozór prosta. Warto jednak poprosić o pomoc fachowca, np. doradcę podatkowego, po to by nie zaprzepaścić tej szansy wskutek błędów popełnionych przy formułowaniu wniosku.

Więcej o roli i znaczeniu zawodu doradcy podatkowego możecie przeczytać Państwo w artykule pt. „Tylko doradca podatkowy może w pełni zabezpieczyć interesy podatników”.

Szerzej znaczenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego dla podatników zostało omówione w artykule pt. Masz tylko miesiąc na wznowienie postępowania w sprawie podatku od nieujawnionych źródeł przychodów za lata 1998 – 2006.


Jerzy Andrzej Tomczak
doradca podatkowy nr 05259
JAT Serwis doradztwa podatkowego on-lineLoading Comments
Zainteresuje cię także