Mały podatnik VAT bez zmian
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Mały podatnik VAT bez zmian

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Tak wynika z odpowiedzi na interpelację poselską nr 18790. Przypomnijmy, że obecnie status małego podatnika posiadają podmioty, których wartość przychodu ze sprzedaży nie przekroczyła w 2012r. kwoty 1 mln 200 tys. euro. Resort w związku z trwającym kryzysem gospodarczym nie zamierza zwiększyć tej sumy do 2 mln euro, o co wnioskowało dwóch posłów.

Kim jest mały podatnik?

Zgodnie z ustawą o VAT małymi podatnikami są:

  • osoby będące podatnikami podatku VAT, których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 mln 200 tys. euro,
  • osoby będące podatnikami podatku VAT, które prowadzą przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzają funduszami inwestycyjnymi, są agentami, zleceniobiorcami lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze (oprócz komisu), - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 tys. euro.


Należy pamiętać, że przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, przypadającego na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. Oznacza to, że w 2013 r. limit uznania danego podmiotu za małego podatnika, po uwzględnieniu ww. kursu euro wynosi 4 mln 922 tys. zł (185 tys. zł w przypadku prowadzących przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzających funduszami inwestycyjnymi itd.).

Jakie przywileje posiada mały podatnik?

Podmiotom będącym w rozumieniu ustawy małymi podatnikami przysługują preferencje w rozliczaniu podatku VAT. Przede wszystkim mają oni prawo do stosowania tzw. metody kasowej, zamiast powszechnie stosowanego memoriałowego rozliczenia. Dzięki temu mały podatnik musi odprowadzić podatek VAT z tytułu dokonanych dostaw towarów i świadczenia usług dopiero w momencie, w którym jego kontrahent (będący podatnikiem VAT czynnym) opłaci należność za towar lub usługę.

Natomiast jeżeli nabywca nie posiada statusu podatnika VAT czynnego, to mały podatnik zobowiązany jest do rozliczenia podatku VAT w chwili otrzymania całości lub części zapłaty. W przypadku jeśli należność nie zostanie w ogóle uregulowana przez kontrahenta, to sprzedawca musi rozliczyć się z fiskusem w 180. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Dodatkowo mały podatnik posługujący się metodą kasową może rozliczać się kwartalnie, a także nie musi wpłacać zaliczek na podatek. Taki sam przywilej przysługuje również małym podatnikom rozliczającym się metodą memoriałową.

Mała liczba osób korzysta z przywileju małego podatnika

Ministerstwo Finansów wskazało, że obecnie obowiązujący limit 1 mln 200 tys. euro pozwalający uzyskać status małego podatnika pozwala skorzystać z metody kasowej oraz kwartalnego rozliczenia około 95 proc. zarejestrowanych czynnych podatników VAT. Ponadto resort przypomniał, że w 2012 r. metody kasowej użyło 9177 osób, a z możliwości złożenia kwartalnego rozliczenia skorzystało 232 312 podatników. Stanowi to odpowiednio jedynie 0,6 proc. i 15 proc. podmiotów, którym przysługują preferencje wynikające z posiadania statusu małego podatnika.

Oznacza to, że obecnie nie zachodzi konieczność podniesienia limitu z 1 mln 200 tys. euro do kwoty 2 mln euro, który uprawniałby większą liczbę podmiotów do korzystania z przywileju bycia małym podatnikiem VAT  w rozumieniu ustawy.


Podatnik.info 

Loading Comments
Gorące tematy
Jak długo czekasz na zwrot podatku?
Wyniki sondażu: sondaż 68 głosów
56%

dłużej niż miesiąc

38 głosów
35%

kilka tygodni

24 głosów
9%

tydzień

6 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
W 2014 roku więcej firm skorzysta z preferencji podatkowych