Mały działa odważniej – moralność płatnicza MMP w...
http://sxc.hu/
EGB Finanse Sp. z o.o.

Mały działa odważniej – moralność płatnicza MMP w Polsce

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Tymczasem właściciele i osoby zarządzające firmami mogą korzystać z efektywnych sposobów zachowania płynności finansowej czy prowadzenia działań windykacyjnych we własnym zakresie, coraz częściej dedykowanych specjalnie sektorowi MMP.

Firmy spokojnie czekają…

Dwa tygodnie, a nawet miesiąc – aż 26% mikro – i małych przedsiębiorstw jest skłonnych czekać tyle czasu na opłacenie faktury. Co dziesiąta firma akceptuje wydłużenie tego okresu powyżej miesiąca. Z sondażu EGB Finanse Sp. z o.o. wynika ponadto, że na ogół przedsiębiorcy aprobują działania podobne do tych, które sami podejmują, bowiem 30% z nich płaci za usługi czy produkty dostarczane przez kontrahentów w ciągu 2 tygodni po upływie terminu.


Co ciekawe, część firm przyznaje, że o zapłacie za fakturę wcale nie decyduje wyznaczona na niej data. 25% przedsiębiorców dokonuje przelewów wtedy, gdy posiada wolną gotówkę, ureguluje swoje własne najpilniejsze zobowiązania (m.in. wobec skarbu państwa, pracowników, banków itd.) czy rozliczy się z dostawcą upominającym się o należność.

„Tego typu zachowanie może niekorzystnie wpływać zarówno na bieżącą kondycję finansową przedsiębiorców, jak i na gospodarkę, przyczyniając się do upowszechniania zjawiska spirali zadłużenia” – zauważa  dr Krzysztof Matela, Prezes Zarządu EGB Finanse Sp. z o.o. –„Tymczasem firmy mają do dyspozycji cały wachlarz narzędzi, pozwalających im na bieżąco płacić rachunki i zobowiązania oraz rozwijać działalność. Mogą skorzystać np. z możliwości sprzedaży faktur, dzięki której gotówka w ciągu kilku dni wpływa na konto”.


Ważnym elementem prowadzenia polityki płatności jest umiejętność uzyskania należnej zapłaty za wykonane zlecenie. Z doświadczenia firm windykacyjnych wynika, że szybkie działanie (nawet tak łatwo dostępne, jak wykonanie telefonu czy napisanie maila do partnera biznesowego) zwiększa skuteczność w tym obszarze. Jednak z sondażu EGB Finanse Sp. z o. o. płynie wniosek, że zaledwie 30% mikro i małych przedsiębiorców reaguje od razu po terminie płatności wyznaczonym na fakturze, a co szesnasty badany nie robi nic, by odzyskać należne pieniądze.

… a małe przedsiębiorstwa chętniej aktywnie działają

Zależność wskazywaną przez firmy windykacyjne zauważyły natomiast małe przedsiębiorstwa, które w porównaniu do mikrofirm są mniej tolerancyjne wobec nierzetelnych kontrahentów. Chętniej podejmują one działania zmierzające do odzyskania wierzytelności już w ciągu 14 dni po upływie terminu (czyni tak 58% małych firm i 40% mikropodmiotów).

„Ta bardziej zdecydowana postawa może wynikać z faktu, że przedsiębiorstwa zatrudniające od 10 do 50 pracowników, mają większe możliwości w zakresie wyodrębnienia np. oddzielnego działu kontrolującego rozliczenia lub dedykowania takim czynnościom konkretnych pracowników” – wyjaśnia  dr Krzysztof Matela, Prezes Zarządu EGB Finanse Sp. z o.o.

Warto pamiętać o tym, że również firmy jedno- lub kilkuosobowe mogą prowadzić efektywne działania windykacyjne. Powstają nawet narzędzia przygotowane specjalnie z myślą o tej grupie. Zalicza się do nich m.in. Elektroniczny System Windykacji EGB Finanse Sp. z o.o., czyli dostępna online platforma umożliwiająca m.in. sprzedaż niewymagalnych faktur czy odzyskiwanie należności już o wartości kilkuset złotych czy samodzielny wybór narzędzi windykacyjnych, takich jak np. SMS głosowy, telefon czy pieczęć prewencyjna.  

Loading Comments
Gorące tematy
Czy przez 500+ kobiety świadomie rezygnują z pracy?
Wyniki sondażu: sondaż 176 głosów
50%

Tak

88 głosów
15%

Nie

27 głosów
1%

Nie mam zdania

1 głosów
34%

To wina pracodawców, bo za mało im płacili

60 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Chcesz sprzedać niezapłaconą fakturę? To dziecinnie proste!